WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


16 grudnia br. odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych.

Reprezentacja Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL zwyciężyła w II Turnieju Debat Oksfordzkich pod hasłem „Dylematy współczesnych badań nad bezpieczeństwem”, organizowanym przez Klub Debat Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu organizował już piątą edycję dwudniowej konferencji naukowej z cyklu Społeczeństwo a Wojna „Europa za murami - obcy - u bram Europy”.

W murach Akademii Wojsk Lądowych odbył się kolejny cykl wykładów i warsztatów otwartych pt. „Ratownictwo dla każdego”, których organizatorem było Medyczne Cywilno-Wojskowe Koło Naukowe.

18 listopada br. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie odbyło się pierwsze w tym semestrze seminarium dla osób, którzy zamierzają uzyskać stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Seminarium poprowadził Pan Prodziekan ds. naukowych, dr hab. inż. Marian Żuber, prof. AWL.

Wykładowca Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie mgr Paweł Olbrycht został uhonorowany nagrodą za wygłoszenie najciekawszego referatu spośród doktorantów podczas Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Badania Młodych Naukowców”.
Laureat wygłosił referat pt. „Wpływ zjawiska migracji na poziom bezpieczeństwa publicznego Stanów Zjednoczonych”.

 

W dniach 20–21 listopada br. odbyła się czwarta edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo–Technicznej z cyklu Bezpieczeństwo Techniczne. Konferencję zorganizowały wspólnie dwa ośrodki akademickie: Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Celem konferencji była prezentacja, wymiana i propagowanie wiedzy oraz doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa technicznego, a tematem przewodnim konferencji były pożary środków transportu.

24 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie. Ubrani w togi i birety odebrali dyplomy ukończenia studiów z rąk Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr. hab. inż. Witalisa Pellowskiego, profesor AWL.

Podchorążowie – członkowie Naukowego Koła Pamięci Narodowej AWL, wzięli udział w XV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku.

20 listopada br. w AWL przebywał prof. Volodymyr Komar z Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwano-Frankowsku.
Naukowiec wystąpił z wykładem na temat historii stosunków polsko-ukraińskich, poruszając trudne i bolesne momenty naszej wspólnej historii.

- Kolejna edycja największego ćwiczenia organizowanego przez Uczelnię pokazała, jak ważna i potrzebna jest teoria, która stanowi bazę do praktycznego działania. Uczestnicy KRYZYSU-17 udowodnili swój profesjonalizm, a zdobyte doświadczenia są bezcenne dla szybkiego i skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe – powiedział Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski podczas seminarium podsumowującego największe ćwiczenie organizowane przez Akademię Wojsk Lądowych KRYZYS-17.

W Centrum Holokaustu i Ludobójstwa w Johannesburgu (RPA) odbyła się międzynarodowa konferencja na temat historii i wspomnień Sybiraków Południowoafrykańskich.

W dniach 23-27 października 2017 r. w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie gości płk rez. dr hab. Zdzisław Śliwa - Dziekanem Baltic Defence College w Tartu (Estonia) w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „KATEDRA AD HOC”. Program przewiduje zapraszanie z zagranicy wybitnych naukowców, wykładowców, autorytetów naukowych i ekspertów, którzy prowadzą zajęcia dla studentów, słuchaczy, kursantów i kadry naukowo-dydaktycznej w formie cyklu wykładów.

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Błękitna armia i jej dowódca gen. Józef Haller”, która zgromadziła polskie i francuskie środowiska naukowe. Jej organizatorem było Ministerstwo Obrony Narodowej.

- Moją intencją jest współpraca z najlepszymi uczelniami zagranicznymi i krajowymi w zakresie tematyki podejmowanej na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych – powiedział Dziekan WNoB płk dr hab. inż. Witalis Pellowski witając w murach Uczelni dr Anke Schmidt-Felzmann, która przeprowadzi cykl wykładów w ramach ministerialnego programu „Katedra Ad-hoc”.

7 października br. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018.

W dniu 22.06.2017 r. w Uczelni odbyło się Międzywydziałowe Seminarium Naukowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie naszej Uczelni. Celem spotkania było nawiązanie ściślejszej współpracy, mającej na celu realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych.

W dniu 08.06.2017 r. podchorążowie – członkowie Naukowego Koła Pamięci Narodowej WSOWL wystąpili z wykładem pt. Polish winged Hussars - the most beautiful cavalry in the world. Słuchaczami wykładu byli zagraniczni studenci przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus.

Ćwiczenie KRYZYS-17 zakończyło się szturmem na obiekt sportowy, w którym terroryści przetrzymywali zakładników.

Sytuacja zakładnicza trwała prawię dobę. Przez cały ten czas uczestnicy ćwiczenia pracowali na swoich stanowiskach. Negocjacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – sprawcy byli nieugięci, więc zadecydowano o szturmie. Pododdziały antyterrorystyczne Policji odbiły zakładników, którym została udzielona natychmiastowa pomoc medyczna.Szturm to ostatni element trzydniowego ćwiczenia reagowania kryzysowego zorganizowanego przez WSOWL we współpracy ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski spotkał się z Zastępcą Szefa Biura Operacji Antyterrorystycznych mł. insp. Mirosławem Wypychem. Podczas spotkania poruszono tematykę współdziałania Sił Zbrojnych z Policją oraz wymieniono się poglądami na temat realizacji i przebiegu ćwiczenia KRYZYS-17.

Wydarzenia stają się co raz bardziej dynamiczne. Noc była długa. Podchorążowie oraz studenci cywilni, a także służby i instytucje odpowiedzialne za zwalczanie zagrożenia próbowali uchronić mieszkańców Wrocławia oraz osoby będące w podróży przed skutkami skażenia sarinem. Miejscem akcji był Dworzec Główny PKP.

Dzień dobiega końca, ale nie dla uczestników ćwiczenia. Przed studentami oraz służbami i instytucjami zaangażowanymi w ćwiczenie Kryzys-17 stoją kolejne wyzwania. Uzbrojeni sprawcy wtargnęli do obiektu sportowego, gdzie odbywają się zawody piłki siatkowej. Napastnicy nie wahają się przed użyciem broni, oddali już kilka strzałów m.in. w stronę policji i aktualnie przetrzymują zakładników. Terroryści wysuwają żądania o podłożu politycznym.

Drugi dzień ćwiczeń KRYZYS-17 nadal stanowi ogromne wyzwanie dla jego uczestników.

W dniu 3 czerwca 2017 r. podchorążowie - członkowie Naukowego Koła Pamięci Narodowej WSOWL uczestniczyli w sobotnim festynie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 21 na Osobowicach we Wrocławiu. Słoneczna pogoda sprawiła, że frekwencja wśród uczniów i rodziców dopisała. Nasi podchorążowie przygotowali atrakcje, które cieszyły się dużą popularnością wśród uczestników festynu. Spośród nich największą było strzelanie z ASG – replik broni, z czego korzystały nie tylko dzieci, ale również i ich rodzice.  Podchorążowie opowiadali również o trudach i zaletach żołnierskiej służby. Zaprezentowali także ekwipunek współczesnego żołnierza. 

Około godziny 9:09 w WSOWL ogłoszony został alarm pożarowy.W budynku dydaktycznym pojawił się ogień, który został zauważony przez jednego ze studentów uczelni. Do Centrum Powiadamiana Ratunkowego wpłynęła informacja o zaistniałym zdarzeniu. Szybka reakcja dyżurnych będących na służbie pozwoliła na opanowanie sytuacji kryzysowej. Zostały uruchomione wszystkie siły i środki wewnętrznego systemu ochrony uczelni.

W dniu 7 czerwca br. o godzinie 8:00 odbyło się spotkanie inaugurujące trzydniowe ćwiczenie KRYZYS_17, które otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr hab. inż. Witalis Pellowski, który w swojej wypowiedzi podkreślił między innymi że bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka.

W minioną sobotę, 20 maja 2017 roku w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie zainaugurowano cykl seminariów dla Kandydatów, którzy chcieliby w przyszłości uzyskać stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Seminarium otworzył, a następnie poprowadził Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie – płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI.

W ramach przygotowań do tegorocznej edycji ćwiczenia KRYZYS, 15 maja br., studenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych wzięli udział w szkoleniu przygotowanym przez zawodowych negocjatorów policyjnych z Warszawy.

Za niespełna miesiąc w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbędzie się trzecia edycja ćwiczenia KRYZYS. Tegoroczny scenariusz przewiduje m.in. ewakuację budynku w którym podłożono ładunek wybuchowy, sytuację zakładniczą w środkach transportu kolejowego oraz w obiekcie sportowym, a także skażenie chemiczne w budynku użyteczności publicznej.

W dniach 24-25 kwietnia br. Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa brali udział w II Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbyła się w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.. Celem Konferencji było wniesienie wkładu w dyskusję naukową dotyczącą sektora energetycznego. Podczas paneli plenarnych poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną i transformacją rynku energetycznego. Przedstawiono również nowinki technologiczne związane z elektromobilnością, elektroenergetyką oraz smart grids.

W dniu 20 kwietnia 2017r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki rozpoczęła się organizowana cyklicznie już po raz trzeci przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie konferencja pt. „Systemy ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. Konferencję uroczyście otworzył dziekan WNoB płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, który powitał zaproszonych gości oraz przybliżył uczestnikom tematykę debaty.

W drugim dniu III Konferencji naukowej pt. „Systemy ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe” odbyły się warsztaty oraz ćwiczenie pt. „ Kooperacja służb podczas zdarzenia hybrydowego”. W dwunastu różnych miejscach na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych przeprowadzano różnego typu ćwiczenia.

19 kwietnia 2017 r. odbyła się odprawa nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie poświęcona ćwiczeniu Kryzys-17.

18 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się odprawa  poświęcona zaplanowanemu na początek czerwca br., ćwiczenia Kryzys-17, organizowanego przez Uczelnię po raz trzeci.

Dnia 5 kwietnia 2017 roku rozpoczęła się organizowana już po raz trzeci z rzędu przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki konferencja naukowa „Siły zbrojne a terroryzm”. Konferencję otworzył dziekan wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, który witając wszystkich uczestników, zarysował jej program oraz główne obszary problemowe.

Konferencję w drugim dniu obrad otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski. Następnie płk rez. dr Krzysztof Klupa, przedstawił założenia zbliżającego się, a realizowanego już po raz trzeci przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych ćwiczenia pk." Kryzys-17". W tegorocznej edycji, obok studentów i wykładowców, weźmie udział szereg innych instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, w tym Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. W interesująco zapowiadającym się przedsięwzięciu organizatorzy zapowiedzieli bardzo ciekawy scenariusz.

W dniach 04-05.04.2017r. członkowie Medycznego Cywilno- Wojskowego Koła Naukowego wzięli udział w V Międzynarodowych Warsztatach Pola Walki organizowanych przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

W dniach 20-23.03.2017 r. w Ośrodku Szkoleniowym „ Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie, odbył się wyjazd metodyczno-szkoleniowy członków Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego. Celem wyjazdu było zapoznanie się uczestników z teorią i praktyką procedury MARCH(E) oraz przygotowaniem materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół średnich.

1 marca 2017 roku członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego odwiedzili Centrum Symulacji Medycznej znajdujące się przy Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Działalność oraz metody nauczania przyszłych ratowników medycznych przedstawił Prodziekan Ratownictwa Medycznego WSPS mgr Tomasz Kulpo-Bagiński.

W murach naszej Uczelni 15.03.2017 roku rozpoczęto dwudniową II krajową studencką konferencję naukową nt. „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa – teoria, praktyka, edukacja”. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia były: Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa oraz Naukowe Koło Pamięci Narodowej działające przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL.

 

W ramach warsztatów organizowanych przez Naukowe Koło Dyplomacji i Protokołu Dyplomatycznego, 14 marca 2017 r. odbyło się trzecie już szkolenie praktyczne z protokołu dyplomatycznego i etykiety. Pierwsze dwa dotyczyły stosowania podstawowych zasad savoir-vivre, kurtuazji oraz etykiety w życiu codziennym i zawodowym.

W dniach 13-24 lutego 2017 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej odbył się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Udział w kursie wzięli studenci, którzy na co dzień działają aktywnie w Medycznym Cywilno-Wojskowym Kole Naukowym.

W dniu 1 lutego 2017 roku odbył się Dzień Metodyczny Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

 

W dniach 19-21.12.2016 w Ośrodku Szkoleniowym „  Wysoki Kamień ”, odbył się wyjazd metodyczno-szkoleniowy członków Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego. Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania prowizorycznego i podstawowego sprzętu w działaniach ratowniczych w trudnych warunkach środowiskowych (terenach górzystych) oraz zaznajomienie z zasadami ratownictwa pola walki.

 

W dniach 14-16. 12. 2016 r. członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego, wzięli udział w kursie TCCC organizowanym przez firmę W.I.R SOF MED. CENTER. Szkolenie odbyło się w miejscowości Dobromierz i obejmowało tematykę szeroko rozumianego ratownictwa pola walki.

Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI spotkał się z przedstawicielami Hellenic Army Academy. Spotkanie zostało poświęcone możliwością współpracy naukowo-dydaktycznej WNoB WSOWL z grecką Akademią Wojskową.

Szanowni Państwo,

z radością i dumą chcielibyśmy poinformować, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 28 listopada 2016 Wydziałowi Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów plik pdf

 

W dniach 28–29.11.2016 odbyła się trzecia już edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej ICTS 2016 o tematyce Technika – Bezpieczeństwo – Obronność. Konferencję zorganizowały wspólnie dwa ośrodki akademickie: Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Back to top