WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Studenci Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie odwiedzili ratowników Jednostki Ratownictwa Kolejowego we Wrocławiu, gdzie zapoznali się z ich pracą oraz specyfiką działalności przedsiębiorstwa utrzymania kolejowej infrastruktury komunikacyjnej. Dowiedzieli się jak funkcjonuje systemem zgłaszania awarii, gotowości do akcji, utrzymanie sprzętu ratownictwa technicznego oraz jego doboru do akcji ratowniczej.

Studenci kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa odwiedzili ratowników z Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Kto decyduje o wysłaniu Sił Zbrojnych RP poza granice kraju? Ilu żołnierzy Wojska Polskiego służyło w misji ISAF w Afganistanie? W którym państwie, przedstawiciele SZ RP są zaangażowani najdłużej? To tylko niektóre z serii pytań, z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez Naukowe Koło Bezpieczeństwa i Dyplomacji.

Na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego. Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL.

Studenci Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie odwiedzili ratowników Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w ich siedzibie w Sobinie, gdzie zapoznali się z ich pracą oraz specyfiką działalności przedsiębiorstwa górniczo-hutniczego.

Inżynierowie przyszłości Joanna Kitka, Mateusz Ciupiak, Michał Luszawski i Grzegorz Kotynia z WNoB kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa reprezentowali naszą Uczelnie na szkoleniu „BIM, Akademia Efektywnego Projektowania”. W gronie doświadczonych inżynierów z różnych dziedzin studenci zapoznali się z ideą BIM, w tym z numerycznym modelowaniem konstrukcji, efektywnym tworzeniem rysunków technicznych, wspomaganiem projektowania powtarzalnych elementów konstrukcyjnych, zarządzaniem dokumentacją projektową, jak i tworzeniem kompletnej dokumentacji z wykorzystaniem oprogramowania. Praktyczne umiejętności ćwiczyli na programach wspomagania komputerowego: Autodesk Revit, Robot Structural Analysis, Advance Steel, Autodesk Dynamo. Zdobyta wiedza w pierwszej kolejności wzbogaci ich prace dyplomowe, a w dalszej przyszłości zapewni dobry start na rynku pracy.

Studenci Akademii Wojsk Lądowych kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności jaką stawia przed nimi praca zawodowa, uczestniczyli w szkoleniu na temat „Bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji rusztowań na budowach”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Państwową Inspekcje Pracy we Wrocławiu. Studenci obok inżynierów budownictwa, koordynatorów ds. BHP, zakładowych służby BHP i inspektorów PIP zapoznali się z ryzykiem pracy na rusztowaniach w tym na wysokości oraz z zasadami działania urządzeń technicznych zabezpieczenia prac budowlanych. Specjaliści z firm udostępniających systemowe rozwiązania zabezpieczeń prac budowlanych podzielili się wiedzą jak prawidłowo wykonywać rusztowania w skali mikro i makro obiektu oraz jak skutecznie zapewnić bezpieczeństwo ludziom na terenie budowy oraz w jej sąsiedztwie.

Dr Beata Zysiak-Christ, która od kilku lat jest instruktorem pierwszej pomocy w organizacjach EFR i IFCC, otrzymała tytuł Międzynarodowego Trenera Instruktorów Pierwszej Pomocy (International First Aid Certification Centre).

Doskonalenie umiejętności, przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę, a także sprawdzenie skuteczności aktualnych rozwiązań, które wchodzą w zakres współpracy podmiotów wchodzących w skład militarnego i pozamilitarnego komponentu systemu bezpieczeństwa państwa to główne cele ćwiczenia KRYZYS. W tym roku, już po raz czwarty Wojsko, Policja, służby ratunkowe oraz instytucje administracji publicznej, współpracowały ze sobą w zakresie reagowania kryzysowego na terenie Wrocławia.

Kolejnym epizodem ćwiczenia KRYZYS-18 było reagowanie na zamach terrorystyczny.

Na drodze ekspresowej S-3 odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych województwa dolnośląskiego. W przedsięwzięciu aktywnie uczestniczyli studenci AWL kierunku inżynieria bezpieczeństwa, którzy zapoznali się z technikami ratownictwa technicznego, triażu medycznego oraz zasadami koordynacji działań ratowniczych w czasie zdarzenia o charakterze masowym.

Pokonywanie przeszkody wodnej z ewakuacją ludności – to pierwszy epizod ćwiczenia KRYZYS-18.

Powódź, ewakuacja ludności, zamach terrorystyczny i sytuacja zakładnicza – to tylko niektóre z epizodów tegorocznego ćwiczenia KRYZYS-18.

Wymiana doświadczeń i analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem mających wpływ na bezpieczeństwo państwa była głównym celem konferencji IV edycja Konferencji naukowej pt.: „Systemy Ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”.

Już w przyszłym tygodniu w murach Akademii Wojsk Lądowych odbędzie się czwarta edycja ćwiczenia pod kryptonimem KRYZYS.

24 marca br. odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Wykład autorski pt.: „Problemy i hipotezy badawcze” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek. Następnie mjr dr Przemysław Żukowski omówił przebieg obrony przewodu doktorskiego na przykładzie własnych doświadczeń.

W dniach 08-09 marca 2018 r. w Tartu (Estonia) odbyła się coroczna konferencja poświęcona problematyce Federacji Rosyjskiej - „Russia in 2018: Challenges and Responses”.

Na czym polega Debata Oksfordzka? Jak skutecznie budować linię argumentacji? W jaki sposób prowadzić dyskusję? Jak radzić sobie ze stresem? Na co zwracać uwagę w trakcie wystąpień publicznych? Odpowiedzi na te pytania studenci AWL mogli poznać w trakcie warsztatów zorganizowanych przez Naukowe Koło Bezpieczeństwa i Dyplomacji.

24 lutego br. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie odbyło się kolejne w tym semestrze seminarium doktoranckie dla kandydatów, którzy planują uzyskać stopień doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Seminarium poprowadził dr hab. inż. Marian Żuber, prof. AWL.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką rosyjskich operacji informacyjnych na spotkanie z Kateryną KRUK - ekspertką programu Kremlin Watch.

16 grudnia br. odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych.

Reprezentacja Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL zwyciężyła w II Turnieju Debat Oksfordzkich pod hasłem „Dylematy współczesnych badań nad bezpieczeństwem”, organizowanym przez Klub Debat Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu organizował już piątą edycję dwudniowej konferencji naukowej z cyklu Społeczeństwo a Wojna „Europa za murami - obcy - u bram Europy”.

W murach Akademii Wojsk Lądowych odbył się kolejny cykl wykładów i warsztatów otwartych pt. „Ratownictwo dla każdego”, których organizatorem było Medyczne Cywilno-Wojskowe Koło Naukowe.

18 listopada br. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie odbyło się pierwsze w tym semestrze seminarium dla osób, którzy zamierzają uzyskać stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Seminarium poprowadził Pan Prodziekan ds. naukowych, dr hab. inż. Marian Żuber, prof. AWL.

Wykładowca Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie mgr Paweł Olbrycht został uhonorowany nagrodą za wygłoszenie najciekawszego referatu spośród doktorantów podczas Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Badania Młodych Naukowców”.
Laureat wygłosił referat pt. „Wpływ zjawiska migracji na poziom bezpieczeństwa publicznego Stanów Zjednoczonych”.

 

W dniach 20–21 listopada br. odbyła się czwarta edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo–Technicznej z cyklu Bezpieczeństwo Techniczne. Konferencję zorganizowały wspólnie dwa ośrodki akademickie: Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Celem konferencji była prezentacja, wymiana i propagowanie wiedzy oraz doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa technicznego, a tematem przewodnim konferencji były pożary środków transportu.

24 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie. Ubrani w togi i birety odebrali dyplomy ukończenia studiów z rąk Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr. hab. inż. Witalisa Pellowskiego, profesor AWL.

Podchorążowie – członkowie Naukowego Koła Pamięci Narodowej AWL, wzięli udział w XV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku.

20 listopada br. w AWL przebywał prof. Volodymyr Komar z Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwano-Frankowsku.
Naukowiec wystąpił z wykładem na temat historii stosunków polsko-ukraińskich, poruszając trudne i bolesne momenty naszej wspólnej historii.

- Kolejna edycja największego ćwiczenia organizowanego przez Uczelnię pokazała, jak ważna i potrzebna jest teoria, która stanowi bazę do praktycznego działania. Uczestnicy KRYZYSU-17 udowodnili swój profesjonalizm, a zdobyte doświadczenia są bezcenne dla szybkiego i skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe – powiedział Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski podczas seminarium podsumowującego największe ćwiczenie organizowane przez Akademię Wojsk Lądowych KRYZYS-17.

W Centrum Holokaustu i Ludobójstwa w Johannesburgu (RPA) odbyła się międzynarodowa konferencja na temat historii i wspomnień Sybiraków Południowoafrykańskich.

W dniach 23-27 października 2017 r. w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie gości płk rez. dr hab. Zdzisław Śliwa - Dziekanem Baltic Defence College w Tartu (Estonia) w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „KATEDRA AD HOC”. Program przewiduje zapraszanie z zagranicy wybitnych naukowców, wykładowców, autorytetów naukowych i ekspertów, którzy prowadzą zajęcia dla studentów, słuchaczy, kursantów i kadry naukowo-dydaktycznej w formie cyklu wykładów.

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Błękitna armia i jej dowódca gen. Józef Haller”, która zgromadziła polskie i francuskie środowiska naukowe. Jej organizatorem było Ministerstwo Obrony Narodowej.

- Moją intencją jest współpraca z najlepszymi uczelniami zagranicznymi i krajowymi w zakresie tematyki podejmowanej na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych – powiedział Dziekan WNoB płk dr hab. inż. Witalis Pellowski witając w murach Uczelni dr Anke Schmidt-Felzmann, która przeprowadzi cykl wykładów w ramach ministerialnego programu „Katedra Ad-hoc”.

7 października br. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018.

W dniu 22.06.2017 r. w Uczelni odbyło się Międzywydziałowe Seminarium Naukowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie naszej Uczelni. Celem spotkania było nawiązanie ściślejszej współpracy, mającej na celu realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych.

W dniu 08.06.2017 r. podchorążowie – członkowie Naukowego Koła Pamięci Narodowej WSOWL wystąpili z wykładem pt. Polish winged Hussars - the most beautiful cavalry in the world. Słuchaczami wykładu byli zagraniczni studenci przebywający w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus.

Ćwiczenie KRYZYS-17 zakończyło się szturmem na obiekt sportowy, w którym terroryści przetrzymywali zakładników.

Sytuacja zakładnicza trwała prawię dobę. Przez cały ten czas uczestnicy ćwiczenia pracowali na swoich stanowiskach. Negocjacje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – sprawcy byli nieugięci, więc zadecydowano o szturmie. Pododdziały antyterrorystyczne Policji odbiły zakładników, którym została udzielona natychmiastowa pomoc medyczna.Szturm to ostatni element trzydniowego ćwiczenia reagowania kryzysowego zorganizowanego przez WSOWL we współpracy ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa.

Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski spotkał się z Zastępcą Szefa Biura Operacji Antyterrorystycznych mł. insp. Mirosławem Wypychem. Podczas spotkania poruszono tematykę współdziałania Sił Zbrojnych z Policją oraz wymieniono się poglądami na temat realizacji i przebiegu ćwiczenia KRYZYS-17.

Wydarzenia stają się co raz bardziej dynamiczne. Noc była długa. Podchorążowie oraz studenci cywilni, a także służby i instytucje odpowiedzialne za zwalczanie zagrożenia próbowali uchronić mieszkańców Wrocławia oraz osoby będące w podróży przed skutkami skażenia sarinem. Miejscem akcji był Dworzec Główny PKP.

Dzień dobiega końca, ale nie dla uczestników ćwiczenia. Przed studentami oraz służbami i instytucjami zaangażowanymi w ćwiczenie Kryzys-17 stoją kolejne wyzwania. Uzbrojeni sprawcy wtargnęli do obiektu sportowego, gdzie odbywają się zawody piłki siatkowej. Napastnicy nie wahają się przed użyciem broni, oddali już kilka strzałów m.in. w stronę policji i aktualnie przetrzymują zakładników. Terroryści wysuwają żądania o podłożu politycznym.

Drugi dzień ćwiczeń KRYZYS-17 nadal stanowi ogromne wyzwanie dla jego uczestników.

W dniu 3 czerwca 2017 r. podchorążowie - członkowie Naukowego Koła Pamięci Narodowej WSOWL uczestniczyli w sobotnim festynie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 21 na Osobowicach we Wrocławiu. Słoneczna pogoda sprawiła, że frekwencja wśród uczniów i rodziców dopisała. Nasi podchorążowie przygotowali atrakcje, które cieszyły się dużą popularnością wśród uczestników festynu. Spośród nich największą było strzelanie z ASG – replik broni, z czego korzystały nie tylko dzieci, ale również i ich rodzice.  Podchorążowie opowiadali również o trudach i zaletach żołnierskiej służby. Zaprezentowali także ekwipunek współczesnego żołnierza. 

Około godziny 9:09 w WSOWL ogłoszony został alarm pożarowy.W budynku dydaktycznym pojawił się ogień, który został zauważony przez jednego ze studentów uczelni. Do Centrum Powiadamiana Ratunkowego wpłynęła informacja o zaistniałym zdarzeniu. Szybka reakcja dyżurnych będących na służbie pozwoliła na opanowanie sytuacji kryzysowej. Zostały uruchomione wszystkie siły i środki wewnętrznego systemu ochrony uczelni.

W dniu 7 czerwca br. o godzinie 8:00 odbyło się spotkanie inaugurujące trzydniowe ćwiczenie KRYZYS_17, które otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr hab. inż. Witalis Pellowski, który w swojej wypowiedzi podkreślił między innymi że bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka.

W minioną sobotę, 20 maja 2017 roku w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie zainaugurowano cykl seminariów dla Kandydatów, którzy chcieliby w przyszłości uzyskać stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Seminarium otworzył, a następnie poprowadził Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie – płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI.

W ramach przygotowań do tegorocznej edycji ćwiczenia KRYZYS, 15 maja br., studenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych wzięli udział w szkoleniu przygotowanym przez zawodowych negocjatorów policyjnych z Warszawy.

Za niespełna miesiąc w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbędzie się trzecia edycja ćwiczenia KRYZYS. Tegoroczny scenariusz przewiduje m.in. ewakuację budynku w którym podłożono ładunek wybuchowy, sytuację zakładniczą w środkach transportu kolejowego oraz w obiekcie sportowym, a także skażenie chemiczne w budynku użyteczności publicznej.

W dniach 24-25 kwietnia br. Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa brali udział w II Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbyła się w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.. Celem Konferencji było wniesienie wkładu w dyskusję naukową dotyczącą sektora energetycznego. Podczas paneli plenarnych poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną i transformacją rynku energetycznego. Przedstawiono również nowinki technologiczne związane z elektromobilnością, elektroenergetyką oraz smart grids.

 

Back to top