WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Katastrofa budowlana i ewakuacja – ostatni dzień warsztatów „KRYZYS-19”

Zawalenie budynku, ewakuacja poszkodowanych, ofiary śmiertelne i osoby ranne -  to kolejne z wyzwań tegorocznego ćwiczenia „KRYZYS-19”. W trakcie ostatnich trzech dni studenci zmagali się z różnymi sytuacjami kryzysowymi. Celem ćwiczeń było sprawdzenie umiejętności nabytych przez nich podczas nauki w Akademii Wojsk Lądowych.

Paraliż miasta, blokady dróg, zamieszki oraz wysoka liczba rannych i poszkodowanych - to tylko niektóre z problemów, z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy warsztatów „KRYZYS-19”. Przyczyną tej nadzwyczajnej sytuacji na terenie Wrocławia był blackout spowodowany awarią sieci energetycznych.

Liderzy w akcji – ruszył „KRYZYS-19”

Już po raz piąty studenci Akademii Wojsk Lądowych doskonalą swoje umiejętności w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe. W tegorocznej edycji uczestnicy pod okiem doświadczonych specjalistów ds. bezpieczeństwa zmierzą się z zagrożeniami hybrydowymi.

Życzę Państwu abyście pracą i nauką zdobywali wiedzę i umiejętności, które pozwolą sprostać konkurencji na rynku pracy, abyście potrafili podejmować optymalne decyzje. My jako pracownicy Wydziału przygotujemy Państwa do tego jak najlepiej – powiedział Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, ppłk dr inż. Zbigniew Grobelny podczas inauguracji roku akademickiego na studiach niestacjonarnych.

Już po raz czwarty, przedstawiciele Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego wraz z opiekun dr Beatą Zysiak-Christ reprezentowali Akademię Wojsk Lądowych podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W ramach tematu „Wojak na celowniku - elementy medycyny taktycznej w zdarzeniach nadzwyczajnych” przeprowadzili oni interaktywne wykłady i warsztaty.

Historyczny doktorat w AWL

27 maja br., na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie AWL odbyła się historyczna publiczna obrona doktoratu. Historyczna, bo po raz pierwszy doktorant mógł bronić swojej rozprawy w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Co najważniejsze, to pierwsza obrona, która rozpoczyna nowy rozdział w życiu naukowym Akademii Wojsk Lądowych.

Studenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa mieli okazję praktycznego zapoznania się z funkcjonowaniem i specyfikacją działań Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, w strukturach której utworzona została Grupa Górniczego Pogotowia Ratowniczego.

Systemy ratownicze, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe

Wymiana doświadczeń i analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, były głównym celem V edycji dwudniowej konferencji naukowej pt.: „Systemy Ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”, zorganizowanej przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (WNoB) Akademii Wojsk Lądowych, która odbyła się w dniach 25-26.04 br.

Praktyczny wymiar studiowania

Zapoznanie ze służbą funkcjonariuszy Straży Granicznej, omówienie zagadnienia handlu ludźmi, pokaz wykorzystania sprzętu pirotechnicznego oraz umiejętności psów służbowych, zapoznanie ze stanowiskiem kierowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej oraz sprzętu jakim dysponują - to  wybrane elementy z którymi mogli zapoznać się studenci Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie w ramach przedmiotu Zarządzanie kryzysowe.

Srebrny Medal Innowacyjności

Ponad 700 wystawców z 45 krajów uczestniczyło w Międzynarodowej Wystawie Innowacji i Wynalazczości w Genewie. Przez cztery dni stoiska odwiedziło ponad 30.000 gości oraz 650 dziennikarzy.

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

W Akademii Wojsk Lądowych zakończyła się konferencja poświęcona kwestiom bezpieczeństwa Europy Środkowo – Wschodniej. Jest to pierwsza konferencja we wrocławskiej uczelni, która zebrała tak liczne grono krajowych i zagranicznych ekspertów.

Wyjątkowy charakter miało posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie. Podczas spotkania dotychczasowy Dziekan Wydziału płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL, który z końcem stycznia przeszedł do rezerwy, przekazał swoje obowiązki służbowe ppłk. dr. Zbigniewowi Grobelnemu.

Student Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Arkadiusz Kukuła, członek Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Prawie 300 uczniów szkół średnich wraz z opiekunami wzięło udział w organizowanych przez Medyczne Cywilno – Wojskowe Koło Naukowe VI Wykładach i Warsztatach Otwartych pt. „ Elementy ratownictwa taktycznego”, mieliśmy przyjemność gościć  278 uczniów szkół średnich wraz ze swoimi opiekunami.

W dniu 21.11.2018 r. odbyła w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu V Konferencja Naukowa z cyklu "Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne" - Wpływ technologii na psychofizyczną kondycję człowieka.

W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom studiów I i II stopnia Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

Władze Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie spotkały się z panią Krystyną Trzeplą oraz dr. Ivanem Majchutem goszczącymi w AWL w ramach programu Katedra Ad Hoc.

6 października br. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019.

Dwoje studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Minister uhonorował nimi Patrycję Głogowską i Huberta Wagnera.

Studenci kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa 29 maja br. odwiedzili Ratowników z Pogotowia Energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. we Wrocławiu.

Studenci Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie odwiedzili ratowników Jednostki Ratownictwa Kolejowego we Wrocławiu, gdzie zapoznali się z ich pracą oraz specyfiką działalności przedsiębiorstwa utrzymania kolejowej infrastruktury komunikacyjnej. Dowiedzieli się jak funkcjonuje systemem zgłaszania awarii, gotowości do akcji, utrzymanie sprzętu ratownictwa technicznego oraz jego doboru do akcji ratowniczej.

Studenci kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa odwiedzili ratowników z Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Kto decyduje o wysłaniu Sił Zbrojnych RP poza granice kraju? Ilu żołnierzy Wojska Polskiego służyło w misji ISAF w Afganistanie? W którym państwie, przedstawiciele SZ RP są zaangażowani najdłużej? To tylko niektóre z serii pytań, z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez Naukowe Koło Bezpieczeństwa i Dyplomacji.

Na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego. Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL.

Studenci Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie odwiedzili ratowników Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w ich siedzibie w Sobinie, gdzie zapoznali się z ich pracą oraz specyfiką działalności przedsiębiorstwa górniczo-hutniczego.

Inżynierowie przyszłości Joanna Kitka, Mateusz Ciupiak, Michał Luszawski i Grzegorz Kotynia z WNoB kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa reprezentowali naszą Uczelnie na szkoleniu „BIM, Akademia Efektywnego Projektowania”. W gronie doświadczonych inżynierów z różnych dziedzin studenci zapoznali się z ideą BIM, w tym z numerycznym modelowaniem konstrukcji, efektywnym tworzeniem rysunków technicznych, wspomaganiem projektowania powtarzalnych elementów konstrukcyjnych, zarządzaniem dokumentacją projektową, jak i tworzeniem kompletnej dokumentacji z wykorzystaniem oprogramowania. Praktyczne umiejętności ćwiczyli na programach wspomagania komputerowego: Autodesk Revit, Robot Structural Analysis, Advance Steel, Autodesk Dynamo. Zdobyta wiedza w pierwszej kolejności wzbogaci ich prace dyplomowe, a w dalszej przyszłości zapewni dobry start na rynku pracy.

Studenci Akademii Wojsk Lądowych kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności jaką stawia przed nimi praca zawodowa, uczestniczyli w szkoleniu na temat „Bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji rusztowań na budowach”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Państwową Inspekcje Pracy we Wrocławiu. Studenci obok inżynierów budownictwa, koordynatorów ds. BHP, zakładowych służby BHP i inspektorów PIP zapoznali się z ryzykiem pracy na rusztowaniach w tym na wysokości oraz z zasadami działania urządzeń technicznych zabezpieczenia prac budowlanych. Specjaliści z firm udostępniających systemowe rozwiązania zabezpieczeń prac budowlanych podzielili się wiedzą jak prawidłowo wykonywać rusztowania w skali mikro i makro obiektu oraz jak skutecznie zapewnić bezpieczeństwo ludziom na terenie budowy oraz w jej sąsiedztwie.

Dr Beata Zysiak-Christ, która od kilku lat jest instruktorem pierwszej pomocy w organizacjach EFR i IFCC, otrzymała tytuł Międzynarodowego Trenera Instruktorów Pierwszej Pomocy (International First Aid Certification Centre).

Doskonalenie umiejętności, przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę, a także sprawdzenie skuteczności aktualnych rozwiązań, które wchodzą w zakres współpracy podmiotów wchodzących w skład militarnego i pozamilitarnego komponentu systemu bezpieczeństwa państwa to główne cele ćwiczenia KRYZYS. W tym roku, już po raz czwarty Wojsko, Policja, służby ratunkowe oraz instytucje administracji publicznej, współpracowały ze sobą w zakresie reagowania kryzysowego na terenie Wrocławia.

Kolejnym epizodem ćwiczenia KRYZYS-18 było reagowanie na zamach terrorystyczny.

Na drodze ekspresowej S-3 odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych województwa dolnośląskiego. W przedsięwzięciu aktywnie uczestniczyli studenci AWL kierunku inżynieria bezpieczeństwa, którzy zapoznali się z technikami ratownictwa technicznego, triażu medycznego oraz zasadami koordynacji działań ratowniczych w czasie zdarzenia o charakterze masowym.

Pokonywanie przeszkody wodnej z ewakuacją ludności – to pierwszy epizod ćwiczenia KRYZYS-18.

Powódź, ewakuacja ludności, zamach terrorystyczny i sytuacja zakładnicza – to tylko niektóre z epizodów tegorocznego ćwiczenia KRYZYS-18.

Wymiana doświadczeń i analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem mających wpływ na bezpieczeństwo państwa była głównym celem konferencji IV edycja Konferencji naukowej pt.: „Systemy Ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”.

Już w przyszłym tygodniu w murach Akademii Wojsk Lądowych odbędzie się czwarta edycja ćwiczenia pod kryptonimem KRYZYS.

24 marca br. odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Wykład autorski pt.: „Problemy i hipotezy badawcze” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek.

W dniach 08-09 marca 2018 r. w Tartu (Estonia) odbyła się coroczna konferencja poświęcona problematyce Federacji Rosyjskiej - „Russia in 2018: Challenges and Responses”.

Na czym polega Debata Oksfordzka? Jak skutecznie budować linię argumentacji? W jaki sposób prowadzić dyskusję? Jak radzić sobie ze stresem? Na co zwracać uwagę w trakcie wystąpień publicznych? Odpowiedzi na te pytania studenci AWL mogli poznać w trakcie warsztatów zorganizowanych przez Naukowe Koło Bezpieczeństwa i Dyplomacji.

24 lutego br. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie odbyło się kolejne w tym semestrze seminarium doktoranckie dla kandydatów, którzy planują uzyskać stopień doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Seminarium poprowadził dr hab. inż. Marian Żuber, prof. AWL.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką rosyjskich operacji informacyjnych na spotkanie z Kateryną KRUK - ekspertką programu Kremlin Watch.

16 grudnia br. odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych.

Reprezentacja Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL zwyciężyła w II Turnieju Debat Oksfordzkich pod hasłem „Dylematy współczesnych badań nad bezpieczeństwem”, organizowanym przez Klub Debat Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu organizował już piątą edycję dwudniowej konferencji naukowej z cyklu Społeczeństwo a Wojna „Europa za murami - obcy - u bram Europy”.

W murach Akademii Wojsk Lądowych odbył się kolejny cykl wykładów i warsztatów otwartych pt. „Ratownictwo dla każdego”, których organizatorem było Medyczne Cywilno-Wojskowe Koło Naukowe.

18 listopada br. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie odbyło się pierwsze w tym semestrze seminarium dla osób, którzy zamierzają uzyskać stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Seminarium poprowadził Pan Prodziekan ds. naukowych, dr hab. inż. Marian Żuber, prof. AWL.

Wykładowca Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie mgr Paweł Olbrycht został uhonorowany nagrodą za wygłoszenie najciekawszego referatu spośród doktorantów podczas Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Badania Młodych Naukowców”.
Laureat wygłosił referat pt. „Wpływ zjawiska migracji na poziom bezpieczeństwa publicznego Stanów Zjednoczonych”.

 

W dniach 20–21 listopada br. odbyła się czwarta edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo–Technicznej z cyklu Bezpieczeństwo Techniczne. Konferencję zorganizowały wspólnie dwa ośrodki akademickie: Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Celem konferencji była prezentacja, wymiana i propagowanie wiedzy oraz doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa technicznego, a tematem przewodnim konferencji były pożary środków transportu.

24 listopada br. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie. Ubrani w togi i birety odebrali dyplomy ukończenia studiów z rąk Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr. hab. inż. Witalisa Pellowskiego, profesor AWL.

Podchorążowie – członkowie Naukowego Koła Pamięci Narodowej AWL, wzięli udział w XV Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku.

 

Back to top