WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


20 listopada br. w AWL przebywał prof. Volodymyr Komar z Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwano-Frankowsku.
Naukowiec wystąpił z wykładem na temat historii stosunków polsko-ukraińskich, poruszając trudne i bolesne momenty naszej wspólnej historii.

Przypomniał, że były również momenty wspólnej chwały naszego oręża, gdy armia I Rzeczypospolitej, walcząc ramię w ramię z Kozakami, potrafiła odnosić zwycięstwa w wojnach przeciwko Imperium Osmańskiemu i Rosji. Prelegent powiedział także o sojuszu polsko-ukraińskim w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., a przede wszystkim o bohaterskiej obronie Zamościa przez żołnierzy ukraińskich dowodzonych przez gen. Marko Bezruczko, którzy wiązali siły Armii Czerwonej w czasie bitwy warszawskiej. Prof. Komar na koniec wykładu stwierdził, że konflikty polsko-ukraińskie osłabiały naród polski i ukraiński, a korzystały z nich przede wszystkim obce mocarstwa.

 

Back to top