WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 20–21 listopada br. odbyła się czwarta edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo–Technicznej z cyklu Bezpieczeństwo Techniczne. Konferencję zorganizowały wspólnie dwa ośrodki akademickie: Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Celem konferencji była prezentacja, wymiana i propagowanie wiedzy oraz doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa technicznego, a tematem przewodnim konferencji były pożary środków transportu.

Uroczystego otwarcia dokonali Dziekani Wydziałów organizujących konferencję: płk dr hab. inż. Witalis Pellowski profesor AWL oraz st. bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski. Prelegenci prezentowali referaty o różnorodnej tematyce, obejmującej: pożary środków transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego, zabezpieczenia przeciwpożarowe, przyczyny pożarów i techniki gaszenia pojazdów, bezpieczeństwo napędów hybrydowych w pojazdach. Skupiono się także na bezpieczeństwie pożarowym procesów chemicznych i operacji wojskowych oraz na bezpieczeństwie w ruchu drogowym i ratownictwie technicznym. Uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach naukowo–technicznych, podczas których mieli możliwość zapoznania się z najnowszym sprzętem specjalistycznym straży pożarnej oraz pierwszym autobusem hybrydowym Volvo 7900. Uczestniczyli także w pokazie wytrzymałości hełmu strażackiego w laboratorium mechaniki i wytrzymałości materiałów.

W konferencji, oprócz kadry naukowo–dydaktycznej z różnych ośrodków akademickich, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, uczestniczyli również studenci Naukowego Koła Inżynierii Bezpieczeństwa z Akademii Wojsk Lądowych oraz studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

Back to top