WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Wykładowca Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie mgr Paweł Olbrycht został uhonorowany nagrodą za wygłoszenie najciekawszego referatu spośród doktorantów podczas Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Badania Młodych Naukowców”.
Laureat wygłosił referat pt. „Wpływ zjawiska migracji na poziom bezpieczeństwa publicznego Stanów Zjednoczonych”.

 

 

Back to top