WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Reprezentacja Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL zwyciężyła w II Turnieju Debat Oksfordzkich pod hasłem „Dylematy współczesnych badań nad bezpieczeństwem”, organizowanym przez Klub Debat Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

W składzie zwycięskiej drużyny znaleźli się: mgr Filip Bryjka, mgr Paweł Olbrycht, mgr inż. Grzegorz Ilgiewicz i mgr Paweł Czerechowski. Drużyna przeciwna reprezentowana była przez przedstawicieli gospodarzy wydarzenia.

- Teza debaty brzmiała „Nieprzyjmowanie imigrantów jest lepszym rozwiązaniem niż obecna polityka migracyjna Unii Europejskiej”. Format debaty oksfordzkiej polegał na równoległej rywalizacji dwóch czteroosobowych zespołów pod przewodnictwem marszałka debaty – mówi opiekunka reprezentacji dr Aneta Kazanecka.

O zwycięstwie naszej reprezentacji zdecydowali studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, którzy w obiektywny i merytoryczny sposób ocenili uczestników. Kryterium końcowego werdyktu debaty oksfordzkiej nie jest bowiem własne stanowisko wobec tezy osób głosujących, a merytoryczność argumentów przedstawianych przez obydwie drużyny.

Przedsięwzięcie było pierwszym krokiem do nawiązania stałej współpracy w zakresie organizowania debat oksfordzkich wśród wydziałów uczelni mundurowych, zajmujących się badaniem problematyki bezpieczeństwa.

 

Back to top