WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 08-09 marca 2018 r. w Tartu (Estonia) odbyła się coroczna konferencja poświęcona problematyce Federacji Rosyjskiej - „Russia in 2018: Challenges and Responses”.

Już po raz czwarty, uczesnicy wydarzenia zorganizowanego przez Baltic Defence College, dyskutowali na temat rosyjskiej polityki zagranicznej i wewnętrznej, strategii wojskowej, „metod hybrydowych”, działań informacyjno-psychologicznych oraz bezpieczeństwa państw „wschodniej flanki NATO”. 

Wśród głównych prelegentów znaleźli się m.in. LTG (ret.) Benjamin Hodges i Professor Mark Galeotti. W konferencji uczestniczyła również delegacja Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL, której przewodniczył Dziekan Wydziału – płk dr hab. inż. Witalis Pellowski. Ponadto, WNoB reprezentowali: Prodziekan ds. Naukowych – dr hab. inż. Marian Żuber, dr Aneta Kazanecka, dr Agata Małecka oraz mgr Filip Bryjka.

 

Zdjęcia: Baltic Defence College

 

Back to top