WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Wymiana doświadczeń i analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem mających wpływ na bezpieczeństwo państwa była głównym celem konferencji IV edycja Konferencji naukowej pt.: „Systemy Ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”.

Organizatorami przedsięwzięcia były: Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych oraz Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Konferencję uroczyście otworzył prof. dr hab. Piotr Dzięgiel - Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który powitał wszystkich zaproszonych gości i przedstawił uczestnikom cel i tematykę spotkania. Następnie mowę wygłosił Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL. Konferencję rozpoczęli również: Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Joanna Rosińczuk oraz reprezentant Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr n. med. Paweł Wróblewski.

Wśród zaproszonych gości znalazło się wielu uznanych przedstawicieli świata nauki oraz praktyków.

Tematem pierwszego dnia obrad były kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa w obliczu zagrożeń, roli i zadań w tym zakresie ratownictwa specjalistycznego (m.in. górskiego, wodnego) i wojskowego ratownictwa medycznego. Wśród wykładów wprowadzających znalazły się: „Ratownictwo elementem systemu strategicznej odporności kraju”, „Aspekty prawne odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych” i „Płynoterapia w urazach”.

Po wykładach wprowadzających odbyły się 3 panele: medycyna taktyczna, ratownictwo medyczne i ratownictwo specjalistyczne.

W debacie nie mogło zabraknąć porównania sił i środków systemów ratowniczych w Polsce z systemami ratowniczymi, które funkcjonują poza granicami naszego kraju w Europie. Oprócz tego znalazły się wystąpienia dotyczące psychologii akcji ratowniczych, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, cywilnego ratownictwa medycznego i wielu innych.

Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty. Uczestnicy mogli zapoznać się z elementami ratownictwa medycznego, wojskowego i górskiego. Pozwoliło to na doskonalenie specyfiki pracy ratowników w różnych obszarach.

 

 

Back to top