WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Studenci Akademii Wojsk Lądowych kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności jaką stawia przed nimi praca zawodowa, uczestniczyli w szkoleniu na temat „Bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji rusztowań na budowach”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Państwową Inspekcje Pracy we Wrocławiu. Studenci obok inżynierów budownictwa, koordynatorów ds. BHP, zakładowych służby BHP i inspektorów PIP zapoznali się z ryzykiem pracy na rusztowaniach w tym na wysokości oraz z zasadami działania urządzeń technicznych zabezpieczenia prac budowlanych. Specjaliści z firm udostępniających systemowe rozwiązania zabezpieczeń prac budowlanych podzielili się wiedzą jak prawidłowo wykonywać rusztowania w skali mikro i makro obiektu oraz jak skutecznie zapewnić bezpieczeństwo ludziom na terenie budowy oraz w jej sąsiedztwie.

Na zakończenie studenci wręczyli list z podziękowaniami od Dziekana WNoB, a uczestnicy otrzymali zaświadczenia udziału w szkoleniu.


Zdjęcia: Karolina Gaik, Jakub Wewior
Tekst: Jarosław Rusin

 

Back to top