WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Inżynierowie przyszłości Joanna Kitka, Mateusz Ciupiak, Michał Luszawski i Grzegorz Kotynia z WNoB kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa reprezentowali naszą Uczelnie na szkoleniu „BIM, Akademia Efektywnego Projektowania”. W gronie doświadczonych inżynierów z różnych dziedzin studenci zapoznali się z ideą BIM, w tym z numerycznym modelowaniem konstrukcji, efektywnym tworzeniem rysunków technicznych, wspomaganiem projektowania powtarzalnych elementów konstrukcyjnych, zarządzaniem dokumentacją projektową, jak i tworzeniem kompletnej dokumentacji z wykorzystaniem oprogramowania. Praktyczne umiejętności ćwiczyli na programach wspomagania komputerowego: Autodesk Revit, Robot Structural Analysis, Advance Steel, Autodesk Dynamo. Zdobyta wiedza w pierwszej kolejności wzbogaci ich prace dyplomowe, a w dalszej przyszłości zapewni dobry start na rynku pracy.

Otóż, standaryzacja procesu inwestycyjnego oraz eksploatacyjnego obiektów jest już zaawansowana na poziomie europejskim. Wiele państwa, nie tylko europejskich, wprowadza normalizacje tego procesu, co w niedługim czasie będzie wprowadzane również w naszym kraju. Już od roku 2016 na poziomie ministerialnym prowadzone są konsultacje w sprawie wprowadzenie metodologii BIM na rynku krajowym.

Nowoczesny proces bezpiecznego projektowania i bezpiecznej eksploatacji jest nierozerwalnie związany zapisem numerycznym całego cyklu życia obiektu budowlanego, w myśli idei BIM (Building Information Modeling) - modelowania informacji o budynku. BIM jest to cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli, służący jako źródło wiedzy i innych danych o obiekcie, udostępniane uczestnikom procesu inwestycyjno-zarządczego stanowiące niezawodną podstawę do podejmowania decyzji w cyklu funkcjonowania obiektu, czyli od pierwszej koncepcji do rozbiórki. Na poziomie rzeczywistości wirtualnej BIM pozwala, aby wszyscy zainteresowani uczestnicy inwestycji mieli dostęp do tych samych informacji, w tym samym czasie, przez interoperacyjność platform technologicznych.

Tekst: Jarosław Rusin
Zdjęcia: Joanna Kitka, Grzegorz Kotynia

 

Back to top