WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Dwoje studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Minister uhonorował nimi Patrycję Głogowską i Huberta Wagnera.

- Cieszy fakt, że nasi studenci doskonale wpisują się w nowoczesny proces kształcenia realizowany w Akademii Wojsk Lądowych, którego zadaniem jest przygotowanie absolwentów do różnorodnych wyzwań oraz adaptacji do zmieniającego się środowiska społecznego i technologicznego - mówi Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL.
- Wnioski o przyznanie stypendiów rozpatruje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w oparciu o metodę punktową. Punkty przyznawane są za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie - tłumaczy Prodziekan ds. naukowych Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie mjr dr hab. Barbara Kaczmarczyk.
W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium ministra dla studentów wynosi 15.000 zł.

Gratulujemy!

 

 

Back to top