WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


6 października br. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019.

Podczas uroczystości Dziekan Wydziału płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL przywitał nowych studentów, którzy rozpoczynają w tym roku akademickim studia drugiego stopnia. Przypomniał o misji uczelni, podkreślił sukcesy studentów z ubiegłych lat i zachęcił nowych studentów do uczestnictwa w działalności naukowej na Wydziale.

Inaugurację zakończył wykład wygłoszony przez dr. hab. inż. Mariana Żubera. Przybliżył on rozważania dotyczące wojny i pokoju, kończąc wykład słowami Einsteina "dopóki na świecie będzie istniał człowiek, istniały będą też wojny".

Studenci zostali również zapoznani ze strukturą Wydziału, pracą Dziekanatu, Biura Obsługi Studentów oraz Biura Karier i Programu Erasmus.

 

Back to top