WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniu 21.11.2018 r. odbyła w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu V Konferencja Naukowa z cyklu "Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne" - Wpływ technologii na psychofizyczną kondycję człowieka.

Tym razem konferencja została poświęcona aktualnej i przyszłościowej tematyce kondycji psychofizycznej człowieka w obliczu trzech procesów, które zaczynają dominować w rozwiniętych społeczeństwach, tj. informatyzacji, mediatyzacji
i medykalizacji.

Jak zwykle na konferencjach tego cyklu temat został przedstawiony interdyscyplinarnie. Uczestniczyli w konferencji przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych z kilku ośrodków akademickich w Polsce: Warszawy, Krakowa, Lublina i Poznania. Przedstawiciele AWL także wpisali się w znaczący sposób w obrady konferencji.

Główne nurty dyskusji to:

  • poprawa zdrowia a bionizacja ludzkiego organizmu,
  • nowe wyzwania nauk o bezpieczeństwie wobec ideologii i praktyki transhumanizmu,
  • wolność człowieka a przymus uczestniczenia w wymianie informacji i podlegania przekazowi mediów,
  • jakości informacji przekazu medialnego a prawda o faktach,
  • kierunki ochrony osoby ludzkiej przed komercjalizacją osiągnięć nauk biomedycznych.

 

Tekst: dr hab. Teresa Grabińska, prof. AWL

Zdjęcia: AWL

 

Back to top