WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Drugi dzień ćwiczeń KRYZYS-17 nadal stanowi ogromne wyzwanie dla jego uczestników.

W dniu 3 czerwca 2017 r. podchorążowie - członkowie Naukowego Koła Pamięci Narodowej WSOWL uczestniczyli w sobotnim festynie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 21 na Osobowicach we Wrocławiu. Słoneczna pogoda sprawiła, że frekwencja wśród uczniów i rodziców dopisała. Nasi podchorążowie przygotowali atrakcje, które cieszyły się dużą popularnością wśród uczestników festynu. Spośród nich największą było strzelanie z ASG – replik broni, z czego korzystały nie tylko dzieci, ale również i ich rodzice.  Podchorążowie opowiadali również o trudach i zaletach żołnierskiej służby. Zaprezentowali także ekwipunek współczesnego żołnierza. 

Około godziny 9:09 w WSOWL ogłoszony został alarm pożarowy.W budynku dydaktycznym pojawił się ogień, który został zauważony przez jednego ze studentów uczelni. Do Centrum Powiadamiana Ratunkowego wpłynęła informacja o zaistniałym zdarzeniu. Szybka reakcja dyżurnych będących na służbie pozwoliła na opanowanie sytuacji kryzysowej. Zostały uruchomione wszystkie siły i środki wewnętrznego systemu ochrony uczelni.

W dniu 7 czerwca br. o godzinie 8:00 odbyło się spotkanie inaugurujące trzydniowe ćwiczenie KRYZYS_17, które otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk. dr hab. inż. Witalis Pellowski, który w swojej wypowiedzi podkreślił między innymi że bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb każdego człowieka.

W minioną sobotę, 20 maja 2017 roku w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie zainaugurowano cykl seminariów dla Kandydatów, którzy chcieliby w przyszłości uzyskać stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Seminarium otworzył, a następnie poprowadził Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie – płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI.

W ramach przygotowań do tegorocznej edycji ćwiczenia KRYZYS, 15 maja br., studenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych wzięli udział w szkoleniu przygotowanym przez zawodowych negocjatorów policyjnych z Warszawy.

Za niespełna miesiąc w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbędzie się trzecia edycja ćwiczenia KRYZYS. Tegoroczny scenariusz przewiduje m.in. ewakuację budynku w którym podłożono ładunek wybuchowy, sytuację zakładniczą w środkach transportu kolejowego oraz w obiekcie sportowym, a także skażenie chemiczne w budynku użyteczności publicznej.

W dniach 24-25 kwietnia br. Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa brali udział w II Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”, która odbyła się w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.. Celem Konferencji było wniesienie wkładu w dyskusję naukową dotyczącą sektora energetycznego. Podczas paneli plenarnych poruszono zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną i transformacją rynku energetycznego. Przedstawiono również nowinki technologiczne związane z elektromobilnością, elektroenergetyką oraz smart grids.

W dniu 20 kwietnia 2017r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki rozpoczęła się organizowana cyklicznie już po raz trzeci przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie konferencja pt. „Systemy ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. Konferencję uroczyście otworzył dziekan WNoB płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, który powitał zaproszonych gości oraz przybliżył uczestnikom tematykę debaty.

W drugim dniu III Konferencji naukowej pt. „Systemy ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe” odbyły się warsztaty oraz ćwiczenie pt. „ Kooperacja służb podczas zdarzenia hybrydowego”. W dwunastu różnych miejscach na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych przeprowadzano różnego typu ćwiczenia.

19 kwietnia 2017 r. odbyła się odprawa nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie poświęcona ćwiczeniu Kryzys-17.

18 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się odprawa  poświęcona zaplanowanemu na początek czerwca br., ćwiczenia Kryzys-17, organizowanego przez Uczelnię po raz trzeci.

Dnia 5 kwietnia 2017 roku rozpoczęła się organizowana już po raz trzeci z rzędu przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki konferencja naukowa „Siły zbrojne a terroryzm”. Konferencję otworzył dziekan wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, który witając wszystkich uczestników, zarysował jej program oraz główne obszary problemowe.

Konferencję w drugim dniu obrad otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski. Następnie płk rez. dr Krzysztof Klupa, przedstawił założenia zbliżającego się, a realizowanego już po raz trzeci przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych ćwiczenia pk." Kryzys-17". W tegorocznej edycji, obok studentów i wykładowców, weźmie udział szereg innych instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, w tym Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. W interesująco zapowiadającym się przedsięwzięciu organizatorzy zapowiedzieli bardzo ciekawy scenariusz.

W dniach 04-05.04.2017r. członkowie Medycznego Cywilno- Wojskowego Koła Naukowego wzięli udział w V Międzynarodowych Warsztatach Pola Walki organizowanych przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

W dniach 20-23.03.2017 r. w Ośrodku Szkoleniowym „ Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie, odbył się wyjazd metodyczno-szkoleniowy członków Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego. Celem wyjazdu było zapoznanie się uczestników z teorią i praktyką procedury MARCH(E) oraz przygotowaniem materiałów dydaktycznych dla uczniów szkół średnich.

1 marca 2017 roku członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego odwiedzili Centrum Symulacji Medycznej znajdujące się przy Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Działalność oraz metody nauczania przyszłych ratowników medycznych przedstawił Prodziekan Ratownictwa Medycznego WSPS mgr Tomasz Kulpo-Bagiński.

W murach naszej Uczelni 15.03.2017 roku rozpoczęto dwudniową II krajową studencką konferencję naukową nt. „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa – teoria, praktyka, edukacja”. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia były: Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa oraz Naukowe Koło Pamięci Narodowej działające przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL.

 

W ramach warsztatów organizowanych przez Naukowe Koło Dyplomacji i Protokołu Dyplomatycznego, 14 marca 2017 r. odbyło się trzecie już szkolenie praktyczne z protokołu dyplomatycznego i etykiety. Pierwsze dwa dotyczyły stosowania podstawowych zasad savoir-vivre, kurtuazji oraz etykiety w życiu codziennym i zawodowym.

W dniach 13-24 lutego 2017 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej odbył się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Udział w kursie wzięli studenci, którzy na co dzień działają aktywnie w Medycznym Cywilno-Wojskowym Kole Naukowym.

W dniu 1 lutego 2017 roku odbył się Dzień Metodyczny Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

 

W dniach 19-21.12.2016 w Ośrodku Szkoleniowym „  Wysoki Kamień ”, odbył się wyjazd metodyczno-szkoleniowy członków Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego. Celem wyjazdu było zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania prowizorycznego i podstawowego sprzętu w działaniach ratowniczych w trudnych warunkach środowiskowych (terenach górzystych) oraz zaznajomienie z zasadami ratownictwa pola walki.

 

W dniach 14-16. 12. 2016 r. członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego, wzięli udział w kursie TCCC organizowanym przez firmę W.I.R SOF MED. CENTER. Szkolenie odbyło się w miejscowości Dobromierz i obejmowało tematykę szeroko rozumianego ratownictwa pola walki.

Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI spotkał się z przedstawicielami Hellenic Army Academy. Spotkanie zostało poświęcone możliwością współpracy naukowo-dydaktycznej WNoB WSOWL z grecką Akademią Wojskową.

Szanowni Państwo,

z radością i dumą chcielibyśmy poinformować, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 28 listopada 2016 Wydziałowi Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów plik pdf

 

W dniach 28–29.11.2016 odbyła się trzecia już edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej ICTS 2016 o tematyce Technika – Bezpieczeństwo – Obronność. Konferencję zorganizowały wspólnie dwa ośrodki akademickie: Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

W dniu 8.11.2016 r. odbyły się 3 warsztaty z cyklu „Ratownictwo dla każdego” zorganizowane przez Medyczne Cywilno-Wojskowe Koło Naukowe. Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem „Medycyna wojskowa i ratownictwo taktyczne”. W przedsięwzięciu wzięli udział wojskowi i cywilni studenci, Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, oraz żołnierze, którzy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zakres udzielania pierwszej pomocy w strefach zagrożenia.

W dniach 7-8 listopada 2016r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni odbyła się „V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności Security & Defence” zorganizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego i Koło Naukowe Obronności Państwa.

28 października br. w sali kina WSOWL odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom studiów magisterskich oraz licencjackich Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

W dniach 26-27 października 2016 roku odbyła się I konferencja naukowa nt. „Bezpieczeństwo w terenach przygranicznych”, którą zorganizował Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu wraz z Urzędem Miasta i Gminą Bogatynia.

Celem I konferencji naukowej było określenie płaszczyzn i obszarów współpracy Polski z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską w kontekście zagrożeń występujących w terenach przygranicznych oraz wstępne ustalenie zasad międzynarodowego reagowania na możliwe zagrożenia.

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny dla żołnierzy i pracowników wojska Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu rozpoczęła rok akademicki na studiach niestacjonarnych. 1 października w uroczystej inauguracji roku 2016/2017 uczestniczył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, studenci oraz kadra dydaktyczna WSOWL.

W dniu 11 września bieżącego roku Naukowe Koło Pamięci Narodowej WSOWL zorganizowało podróż delegacji podchorążych i kadry oficerskiej naszej Uczelni na uroczystości upamiętniające obronę Wizny, która miała miejsce w dniach 7-10 września 1939 r. Walki te określane są mianem Polskich Termopil. W ich trakcie kilkuset polskich żołnierzy pod dowództwem kpt. Władysława Raginisa w ciągu kilku dni powstrzymywało niemiecki korpus pancerny dowodzony przez gen. Heinza Guderiana i liczący ponad 40 tys. żołnierzy.

 

W Tallinnie odbyły się warsztaty naukowe Model European Union Tallinn 2016 zorganizowane przez Estonian Europe House Association.

W stolicy Estonii zebrali się przedstawiciele zarówno krajów członkowskich UE, jak i krajów aspirujących do członkostwa. W tym międzynarodowym wydarzeniu, jako jedyny reprezentant Polski wziął udział pracownik naukowy Wydziału Nauk o Bezpieczeństwa - mgr Filip Bryjka.

 

Zespół nauczycieli akademickich Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, pod patronatem naukowym profesorów: Zbigniewa Ścibiorka i Zenona Zamiara, opracował podręcznik akademicki pt: „Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa”. Autorami poszczególnych rozdziałów opracowania są: I – Mariusz Wiatr, II – Robert Szandrocho, III – Marek Kulczycki, IV – Zenon Zamiar i Barbara Kaczmarczyk V – Witold Rynkiewicz, VI – Anatol Tichoniuk, VII – Zbigniew Ścibiorek, VIII, IX, X i XI – Marek Bodziany. Podręcznik został opublikowany przez Wydawnictwo Adam Marszalek z Torunia.

W dniach 20-21.06.2016 w Trójmieście odbyła się II Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”, w której zarówno podchorążowie (szer. pchor. Klaudia Nowakowska vel Nesterowicz, kpr. pchor. Marcin Dymowski, st. kpr. pchor. Sebastian Lech) jak i studenci cywilni (Dominika Flak, Jakub Szyller), członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego wraz z opiekun koła dr Beata Zysiak-Christ brali udział.

Organizatorem spotkania naukowego była Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,a samo wydarzenie towarzyszyło VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON i XIV Targom Balt-Military Expo 2016 w Gdańsku.

W dyskusji na temat bezpieczeństwa istotny jest przede wszystkim człowiek, a szczególnie jego wiedza na temat sytuacji, które mogą mu zagrażać i umiejętność radzenia sobie w ich obliczu.

Ważny jest również sposób przekazywania wiedzy, gdyż trudno tylko teoretycznie nauczyć się zachowywać bezpiecznie. Wiedzę i umiejętności w tym zakresie powinno się zdobywać już od najmłodszych lat.

W myśl powyższego powstał projekt poświęcony dzieciom w wieku wczesnoszkolnym w województwie dolnośląskim, podczas którego będą zgłębiać wiedzę z takich obszarów tematycznych, jak: bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczeństwo w górach, bezpieczeństwo nad morzem, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pierwsza pomoc, a także numer alarmowy 112.

W dniu 10 czerwca z inicjatywy Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla studentów i młodych pracowników nauki pt. „Organizacja służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych – planowanie, reagowanie, profilaktyka”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele dwóch kół naukowych naszej uczelni - Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego pod opieką dr Beaty Zysiak-Christ oraz Naukowego Koła Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych pod opieką mjr dr Jarosława Stelmacha.

14 czerwca 2016 roku członkowie Medycznego Cywilno Wojskowego Koła naukowego na czele z opiekunem panią dr Beatą Zysiak-Christ zagościli w gimnazjum nr 16 im. Andrzeja Waligórskiego we Wrocławiu. Celem wizyty było zaznajomienie młodzieży z zagrożeniami jakie w ostatnim czasie przyczyniają się do utraty zdrowia i życia. Jednymi z nich to zagrożenia związane z atakami terrorystycznymi, które niejednokrotnie kończą się postrzałem, wybuchem ładunku czy ranami ciętymi. W efekcie powyższych działań dochodzi do krwotoków, które jak w przypadku ratownictwa taktycznego ale i też cywilnego są jednym ze zgonów, których można uniknąć.

W medycynie pola walki, w której żołnierz działa w trzech strefach, taktyczne działania mogą wspaniale wkomponować się również w.w sytuacje w warunkach cywilnych.

3 czerwca br. w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej odbyła się studencka konferencja naukowa nt. „Młodzieżowe spojrzenie na problemy bezpieczeństwa”.

Konferencję zorganizowało Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, Naukowe Koło Bezpieczeństwa Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej we współpracy ze Studenckim Kołem Kryminologicznym „Causa mali” Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Kołami Naukowymi „Badania operacyjne w bezpieczeństwie” oraz „Domena bezpieczeństwa” ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Nauczyciele Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie przeprowadzili szkolenie antyterrorystyczne dla kadry kierowniczej Komendy Miejskiej we Wrocławiu.

Spotkanie otworzył Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych płk dr Lesław Wełyczko, zwracając uwagę na aktualność tematyki będącej przedmiotem szkolenia, szczególnie w kontekście czekających nas wydarzeń o charakterze masowym (szczyt NATO, Światowe Dni Młodzieży).

W trakcie zajęć dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak przedstawiła zagadnienia związane ze zjawiskiem fundamentalizmu muzułmańskiego jako wyzwania dla porządku publicznego. Mjr dr inż. Jarosław Stelmach wygłosił wykłady o wieloaspektowości reagowania na zamachy terrorystyczne i założeniach procedowanej ustawy antyterrorystycznej.

 

W dniu 25 maja 2016 r. o godz. 21.00 w 68 rocznicę stracenia rotmistrza Witolda PILECKIEGO przy bramie więzienia Mokotowskiego przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca tego Bohatera. Po krótkim wspomnieniu o Niezłomnym modlitwę w Jego intencji oraz w intencji innych pomordowanych w tym więzieniu poprowadził ksiądz Stanisław Małkowski. Następnie zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze. W uroczystości brała również udział delegacja WSOWL.

W dniu 1 czerwca 2016 r. w Sali Tradycji WSOWL odbyło się wręczenie nagród i dyplomów finalistom konkursu „Kampania polska 1939”. Uroczystości tej przewodniczył Prorektor ds. Wojskowych ppłk dr Marek PYTEL.

Finał konkursu odbył się w dniu 16 maja 2016 r. Jego organizatorem było Naukowe Koło Pamięci Narodowej WSOWL. Komisja konkursowa składała się z trzech osób. Rolę przewodniczącego pełnił ppłk Krzysztof NOWACKI. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali także kpt. Tomasz LANDMANN oraz kpt. Dariusz FURTEK-KOSTYRSKI.

Członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa WSOWL wraz ze Studenckim Kołem Naukowym „Bezpiecznik” Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zorganizowali studencką konferencję naukową nt. „Bezpieczeństwo-wspólny cel”.

Konferencja była zwieńczeniem podjętej przed rokiem współpracy pomiędzy Kołami. Przedsięwzięcie rozpoczęło się prezentacją działalności Kół, a następnie w obecności ich opiekunów - kpt. dr hab. Barbary Kaczmarczyk i dr inż. Małgorzaty Biniak Pieróg, zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy.

W dniach 12-15 maja br. członkowie Naukowego Koła Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa, pod opieką por. dr. Zbigniewa Kuźniara, dr Marzeny Netczuk-Gwoździewicz oraz dr Marty Nowakowskiej, odbyli podróż studyjną do Gdyni.

Głównym celem przedsięwzięcia było przybliżenie znaczenia Marynarki Wojennej w systemie bezpieczeństwa państwa oraz historii Gdyni.

Grupa licząca 23 osoby zapoznała się z tradycjami Akademii Marynarki Wojennej, jej zadaniami, strukturą, a także sprzętem i systemem szkoleniowym. Istotnym punktem było podpisanie porozumienia o współpracy z Naukowym Kołem Obronności Państwa Akademii Marynarki Wojennej.

W WSOWL odbyło się seminarium studenckie pt. „Zagrożenia psychologiczne w kontekście higieny psychicznej".

Spotkanie zorganizowane zostało przez Naukowe Koło Psychologicznych Aspektów Bezpieczeństwa we współpracy z Sekcją Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Seminarium otworzył Prorektor ds. dydaktyczno–naukowych WSOWL płk dr Lesław Wełyczko, podkreślając znaczenie aktywności naukowej członków Koła oraz wagę podjętej tematyki seminaryjnej.

W dniach 26-29 kwietnia 2016 r. członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego przebywali w Ośrodku Szkoleniowym Wysoki Kamień. Celem pobytu była realizacja ujętego w planie przedsięwzięć wyjazdu metodyczno-szkoleniowego. Wyjazd stanowił ważny aspekt dydaktyczny. Tematyka wyjazdu obejmowała wykłady i ćwiczenia z zakres działań zespołowych na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, ewakuacji w terenie górzystym i leśnym.

Podczas pierwszego wyjazdowego wieczoru odbyły się wykłady wprowadzające w plan działania. Tematami wykładów były, rodzaje, sposoby i techniki ratownictwa w warunkach górzystych i leśnych. Działania zespołowe i ewakuacja. Warunki bezpieczeństwa i klarowanie sprzętu potrzebnego do działań.

W dniach 14-15.2016 roku odbyła się II Konferencja Naukowa pt. „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe.” Inicjatorką cyklu konferencji jest dr Beata Zysiak – Christ z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, która tegoroczną konferencję zorganizowała wspólnie z p.o. kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dr n. med. Jackiem Smereką oraz dr n.med. Jackiem Kleszczyńskim z Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej. Duży wkład w tegoroczną konferencję miała również Dolnośląska Izba Lekarska oraz Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W komitecie organizacyjnym znajdowali się pracownicy Zakładu Ratownictwa Medycznego UM – mgr Łukasz Iskrzycki oraz mgr Paweł Gawłowski a także mgr Marta Kwiatoń z NWSM a z Instytutu dowodzenia WSOWL kpt. Artur Zielichowski i kpt. Aleksander Ziemiński, którzy włączyli się w przygotowanie warsztatów.

 

Back to top