WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Prawie 300 uczniów szkół średnich wraz z opiekunami wzięło udział w organizowanych przez Medyczne Cywilno – Wojskowe Koło Naukowe VI Wykładach i Warsztatach Otwartych pt. „ Elementy ratownictwa taktycznego”, mieliśmy przyjemność gościć  278 uczniów szkół średnich wraz ze swoimi opiekunami.

W dniu 21.11.2018 r. odbyła w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu V Konferencja Naukowa z cyklu "Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne" - Wpływ technologii na psychofizyczną kondycję człowieka.

W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom studiów I i II stopnia Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

Władze Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie spotkały się z panią Krystyną Trzeplą oraz dr. Ivanem Majchutem goszczącymi w AWL w ramach programu Katedra Ad Hoc.

6 października br. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019.

Dwoje studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Minister uhonorował nimi Patrycję Głogowską i Huberta Wagnera.

Studenci kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa 29 maja br. odwiedzili Ratowników z Pogotowia Energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. we Wrocławiu.

Studenci Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie odwiedzili ratowników Jednostki Ratownictwa Kolejowego we Wrocławiu, gdzie zapoznali się z ich pracą oraz specyfiką działalności przedsiębiorstwa utrzymania kolejowej infrastruktury komunikacyjnej. Dowiedzieli się jak funkcjonuje systemem zgłaszania awarii, gotowości do akcji, utrzymanie sprzętu ratownictwa technicznego oraz jego doboru do akcji ratowniczej.

Studenci kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa odwiedzili ratowników z Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Kto decyduje o wysłaniu Sił Zbrojnych RP poza granice kraju? Ilu żołnierzy Wojska Polskiego służyło w misji ISAF w Afganistanie? W którym państwie, przedstawiciele SZ RP są zaangażowani najdłużej? To tylko niektóre z serii pytań, z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez Naukowe Koło Bezpieczeństwa i Dyplomacji.

Na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego. Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL.

Studenci Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie odwiedzili ratowników Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w ich siedzibie w Sobinie, gdzie zapoznali się z ich pracą oraz specyfiką działalności przedsiębiorstwa górniczo-hutniczego.

Inżynierowie przyszłości Joanna Kitka, Mateusz Ciupiak, Michał Luszawski i Grzegorz Kotynia z WNoB kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa reprezentowali naszą Uczelnie na szkoleniu „BIM, Akademia Efektywnego Projektowania”. W gronie doświadczonych inżynierów z różnych dziedzin studenci zapoznali się z ideą BIM, w tym z numerycznym modelowaniem konstrukcji, efektywnym tworzeniem rysunków technicznych, wspomaganiem projektowania powtarzalnych elementów konstrukcyjnych, zarządzaniem dokumentacją projektową, jak i tworzeniem kompletnej dokumentacji z wykorzystaniem oprogramowania. Praktyczne umiejętności ćwiczyli na programach wspomagania komputerowego: Autodesk Revit, Robot Structural Analysis, Advance Steel, Autodesk Dynamo. Zdobyta wiedza w pierwszej kolejności wzbogaci ich prace dyplomowe, a w dalszej przyszłości zapewni dobry start na rynku pracy.

Studenci Akademii Wojsk Lądowych kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności jaką stawia przed nimi praca zawodowa, uczestniczyli w szkoleniu na temat „Bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji rusztowań na budowach”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Państwową Inspekcje Pracy we Wrocławiu. Studenci obok inżynierów budownictwa, koordynatorów ds. BHP, zakładowych służby BHP i inspektorów PIP zapoznali się z ryzykiem pracy na rusztowaniach w tym na wysokości oraz z zasadami działania urządzeń technicznych zabezpieczenia prac budowlanych. Specjaliści z firm udostępniających systemowe rozwiązania zabezpieczeń prac budowlanych podzielili się wiedzą jak prawidłowo wykonywać rusztowania w skali mikro i makro obiektu oraz jak skutecznie zapewnić bezpieczeństwo ludziom na terenie budowy oraz w jej sąsiedztwie.

Dr Beata Zysiak-Christ, która od kilku lat jest instruktorem pierwszej pomocy w organizacjach EFR i IFCC, otrzymała tytuł Międzynarodowego Trenera Instruktorów Pierwszej Pomocy (International First Aid Certification Centre).

Doskonalenie umiejętności, przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę, a także sprawdzenie skuteczności aktualnych rozwiązań, które wchodzą w zakres współpracy podmiotów wchodzących w skład militarnego i pozamilitarnego komponentu systemu bezpieczeństwa państwa to główne cele ćwiczenia KRYZYS. W tym roku, już po raz czwarty Wojsko, Policja, służby ratunkowe oraz instytucje administracji publicznej, współpracowały ze sobą w zakresie reagowania kryzysowego na terenie Wrocławia.

Kolejnym epizodem ćwiczenia KRYZYS-18 było reagowanie na zamach terrorystyczny.

Na drodze ekspresowej S-3 odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych województwa dolnośląskiego. W przedsięwzięciu aktywnie uczestniczyli studenci AWL kierunku inżynieria bezpieczeństwa, którzy zapoznali się z technikami ratownictwa technicznego, triażu medycznego oraz zasadami koordynacji działań ratowniczych w czasie zdarzenia o charakterze masowym.

Pokonywanie przeszkody wodnej z ewakuacją ludności – to pierwszy epizod ćwiczenia KRYZYS-18.

Powódź, ewakuacja ludności, zamach terrorystyczny i sytuacja zakładnicza – to tylko niektóre z epizodów tegorocznego ćwiczenia KRYZYS-18.

Wymiana doświadczeń i analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem mających wpływ na bezpieczeństwo państwa była głównym celem konferencji IV edycja Konferencji naukowej pt.: „Systemy Ratownicze w Polsce, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”.

Już w przyszłym tygodniu w murach Akademii Wojsk Lądowych odbędzie się czwarta edycja ćwiczenia pod kryptonimem KRYZYS.

24 marca br. odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Wykład autorski pt.: „Problemy i hipotezy badawcze” wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek. Następnie mjr dr Przemysław Żukowski omówił przebieg obrony przewodu doktorskiego na przykładzie własnych doświadczeń.

W dniach 08-09 marca 2018 r. w Tartu (Estonia) odbyła się coroczna konferencja poświęcona problematyce Federacji Rosyjskiej - „Russia in 2018: Challenges and Responses”.

Na czym polega Debata Oksfordzka? Jak skutecznie budować linię argumentacji? W jaki sposób prowadzić dyskusję? Jak radzić sobie ze stresem? Na co zwracać uwagę w trakcie wystąpień publicznych? Odpowiedzi na te pytania studenci AWL mogli poznać w trakcie warsztatów zorganizowanych przez Naukowe Koło Bezpieczeństwa i Dyplomacji.

24 lutego br. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie odbyło się kolejne w tym semestrze seminarium doktoranckie dla kandydatów, którzy planują uzyskać stopień doktora w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Seminarium poprowadził dr hab. inż. Marian Żuber, prof. AWL.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką rosyjskich operacji informacyjnych na spotkanie z Kateryną KRUK - ekspertką programu Kremlin Watch.

Back to top