WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Historyczny doktorat w AWL

27 maja br., na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie AWL odbyła się historyczna publiczna obrona doktoratu. Historyczna, bo po raz pierwszy doktorant mógł bronić swojej rozprawy w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Co najważniejsze, to pierwsza obrona, która rozpoczyna nowy rozdział w życiu naukowym Akademii Wojsk Lądowych.

Studenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa mieli okazję praktycznego zapoznania się z funkcjonowaniem i specyfikacją działań Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, w strukturach której utworzona została Grupa Górniczego Pogotowia Ratowniczego.

Systemy ratownicze, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe

Wymiana doświadczeń i analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, były głównym celem V edycji dwudniowej konferencji naukowej pt.: „Systemy Ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”, zorganizowanej przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (WNoB) Akademii Wojsk Lądowych, która odbyła się w dniach 25-26.04 br.

Praktyczny wymiar studiowania

Zapoznanie ze służbą funkcjonariuszy Straży Granicznej, omówienie zagadnienia handlu ludźmi, pokaz wykorzystania sprzętu pirotechnicznego oraz umiejętności psów służbowych, zapoznanie ze stanowiskiem kierowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej oraz sprzętu jakim dysponują - to  wybrane elementy z którymi mogli zapoznać się studenci Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie w ramach przedmiotu Zarządzanie kryzysowe.

Srebrny Medal Innowacyjności

Ponad 700 wystawców z 45 krajów uczestniczyło w Międzynarodowej Wystawie Innowacji i Wynalazczości w Genewie. Przez cztery dni stoiska odwiedziło ponad 30.000 gości oraz 650 dziennikarzy.

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

W Akademii Wojsk Lądowych zakończyła się konferencja poświęcona kwestiom bezpieczeństwa Europy Środkowo – Wschodniej. Jest to pierwsza konferencja we wrocławskiej uczelni, która zebrała tak liczne grono krajowych i zagranicznych ekspertów.

Wyjątkowy charakter miało posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie. Podczas spotkania dotychczasowy Dziekan Wydziału płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL, który z końcem stycznia przeszedł do rezerwy, przekazał swoje obowiązki służbowe ppłk. dr. Zbigniewowi Grobelnemu.

Student Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Arkadiusz Kukuła, członek Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

 

Back to top