WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Wyjątkowy charakter miało posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie. Podczas spotkania dotychczasowy Dziekan Wydziału płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL, który z końcem stycznia przeszedł do rezerwy, przekazał swoje obowiązki służbowe ppłk. dr. Zbigniewowi Grobelnemu.

Student Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Arkadiusz Kukuła, członek Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Prawie 300 uczniów szkół średnich wraz z opiekunami wzięło udział w organizowanych przez Medyczne Cywilno – Wojskowe Koło Naukowe VI Wykładach i Warsztatach Otwartych pt. „ Elementy ratownictwa taktycznego”, mieliśmy przyjemność gościć  278 uczniów szkół średnich wraz ze swoimi opiekunami.

W dniu 21.11.2018 r. odbyła w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu V Konferencja Naukowa z cyklu "Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne" - Wpływ technologii na psychofizyczną kondycję człowieka.

W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom studiów I i II stopnia Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

Władze Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie spotkały się z panią Krystyną Trzeplą oraz dr. Ivanem Majchutem goszczącymi w AWL w ramach programu Katedra Ad Hoc.

6 października br. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019.

Dwoje studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Minister uhonorował nimi Patrycję Głogowską i Huberta Wagnera.

Studenci kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa 29 maja br. odwiedzili Ratowników z Pogotowia Energetycznego TAURON Dystrybucja S.A. we Wrocławiu.

 

Back to top