WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 23-27 kwietnia 2020 roku reprezentacja podchorążych Akademii Wojsk Lądowych wzięła udział w organizowanym przez Fundację The Bridge turnieju Cybersecurity Challenge PL2020. Patronaty honorowe nad turniejem objęły Ministerstwo Cyfryzacji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i ISSA Poland, a także partnerujące organizacje studenckie.

Mamy Profesora!

- To wielki – proszę mi wierzyć – zaszczyt móc wręczyć nominacje profesorskie elitom naszego społeczeństwa, najtęższym umysłom Rzeczypospolitej, bo takimi właśnie są profesorowie, ludzie nauki - tymi słowami Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda rozpoczął wystąpienie podczas uroczystości wręczenia nominacji profesorskich.

Główna nagroda konkursu „Żołnierze Niezłomni” w rękach podchorążego AWL

5 marca 2020 roku w Akademii Wojsk Lądowych odbył się konkurs „Żołnierze Niezłomni”. Był on skierowany do studentów cywilnych i wojskowych m.in. do członków uczelnianych kół naukowych o profilu historycznym.

IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa
Żołnierze Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie
WROCŁAW – AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
5 marca 2020 r.

Elementy medycyny taktycznej w pierwszej pomocy

22 stycznia br. członkowie Medycznego Cywilno Wojskowego Koła Naukowego AWL przeprowadzili cyklicznie odbywające się przedsięwzięcie jakim są wykłady i warsztaty otwarte. 

Konkurs o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego rozstrzygnięty

14 stycznia br. zostały wręczone wyróżnienia laureatom konkursu o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepsza pracę magisterską dla studentów Akademii Wojsk Lądowych w roku akademickim 2018/2019.

Certyfikat IFACC

Emergency Pre-Medical Services, CLS

W dniu 31 grudnia 2019 r. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych uzyskał od IFCC Akredytację do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień EPS FIRST AIDER (ratownik pierwszej pomocy). Od stycznia 2020 roku studenci i podchorążowie będą zdobywali międzynarodowe certyfikaty. Odpowiedzialną za szkolenie, będzie dr Beata ZYSIAK - CHRIST, która wystąpiła o ww. akredytację jako Trener IFACC.

Pierwsi instruktorzy CLS w Akademii Wojsk Lądowych

13 grudnia 2019 r. przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych: dr Beata ZYSIAK-CHRIST, por. Krzysztof TROC, ppor. Tomasz LIS, ppor. Damian KAROLAK oraz st. szer. Samuel MADEJ, ukończyli dwutygodniowy kurs instruktora CLS, który realizowali w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

 

Back to top