WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Konkurs o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego rozstrzygnięty

14 stycznia br. zostały wręczone wyróżnienia laureatom konkursu o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepsza pracę magisterską dla studentów Akademii Wojsk Lądowych w roku akademickim 2018/2019.

Certyfikat IFACC

Emergency Pre-Medical Services, CLS

W dniu 31 grudnia 2019 r. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych uzyskał od IFCC Akredytację do prowadzenia kursów oraz nadawania uprawnień EPS FIRST AIDER (ratownik pierwszej pomocy). Od stycznia 2020 roku studenci i podchorążowie będą zdobywali międzynarodowe certyfikaty. Odpowiedzialną za szkolenie, będzie dr Beata ZYSIAK - CHRIST, która wystąpiła o ww. akredytację jako Trener IFACC.

Pierwsi instruktorzy CLS w Akademii Wojsk Lądowych

13 grudnia 2019 r. przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych: dr Beata ZYSIAK-CHRIST, por. Krzysztof TROC, ppor. Tomasz LIS, ppor. Damian KAROLAK oraz st. szer. Samuel MADEJ, ukończyli dwutygodniowy kurs instruktora CLS, który realizowali w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Katastrofa budowlana i ewakuacja – ostatni dzień warsztatów „KRYZYS-19”

Zawalenie budynku, ewakuacja poszkodowanych, ofiary śmiertelne i osoby ranne -  to kolejne z wyzwań tegorocznego ćwiczenia „KRYZYS-19”. W trakcie ostatnich trzech dni studenci zmagali się z różnymi sytuacjami kryzysowymi. Celem ćwiczeń było sprawdzenie umiejętności nabytych przez nich podczas nauki w Akademii Wojsk Lądowych.

Paraliż miasta, blokady dróg, zamieszki oraz wysoka liczba rannych i poszkodowanych - to tylko niektóre z problemów, z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy warsztatów „KRYZYS-19”. Przyczyną tej nadzwyczajnej sytuacji na terenie Wrocławia był blackout spowodowany awarią sieci energetycznych.

Liderzy w akcji – ruszył „KRYZYS-19”

Już po raz piąty studenci Akademii Wojsk Lądowych doskonalą swoje umiejętności w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe. W tegorocznej edycji uczestnicy pod okiem doświadczonych specjalistów ds. bezpieczeństwa zmierzą się z zagrożeniami hybrydowymi.

Życzę Państwu abyście pracą i nauką zdobywali wiedzę i umiejętności, które pozwolą sprostać konkurencji na rynku pracy, abyście potrafili podejmować optymalne decyzje. My jako pracownicy Wydziału przygotujemy Państwa do tego jak najlepiej – powiedział Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, ppłk dr inż. Zbigniew Grobelny podczas inauguracji roku akademickiego na studiach niestacjonarnych.

Już po raz czwarty, przedstawiciele Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego wraz z opiekun dr Beatą Zysiak-Christ reprezentowali Akademię Wojsk Lądowych podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W ramach tematu „Wojak na celowniku - elementy medycyny taktycznej w zdarzeniach nadzwyczajnych” przeprowadzili oni interaktywne wykłady i warsztaty.

Historyczny doktorat w AWL

27 maja br., na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie AWL odbyła się historyczna publiczna obrona doktoratu. Historyczna, bo po raz pierwszy doktorant mógł bronić swojej rozprawy w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Co najważniejsze, to pierwsza obrona, która rozpoczyna nowy rozdział w życiu naukowym Akademii Wojsk Lądowych.

Studenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa mieli okazję praktycznego zapoznania się z funkcjonowaniem i specyfikacją działań Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego, w strukturach której utworzona została Grupa Górniczego Pogotowia Ratowniczego.

Systemy ratownicze, a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe

Wymiana doświadczeń i analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, były głównym celem V edycji dwudniowej konferencji naukowej pt.: „Systemy Ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”, zorganizowanej przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (WNoB) Akademii Wojsk Lądowych, która odbyła się w dniach 25-26.04 br.

Praktyczny wymiar studiowania

Zapoznanie ze służbą funkcjonariuszy Straży Granicznej, omówienie zagadnienia handlu ludźmi, pokaz wykorzystania sprzętu pirotechnicznego oraz umiejętności psów służbowych, zapoznanie ze stanowiskiem kierowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej oraz sprzętu jakim dysponują - to  wybrane elementy z którymi mogli zapoznać się studenci Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie w ramach przedmiotu Zarządzanie kryzysowe.

Srebrny Medal Innowacyjności

Ponad 700 wystawców z 45 krajów uczestniczyło w Międzynarodowej Wystawie Innowacji i Wynalazczości w Genewie. Przez cztery dni stoiska odwiedziło ponad 30.000 gości oraz 650 dziennikarzy.

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

W Akademii Wojsk Lądowych zakończyła się konferencja poświęcona kwestiom bezpieczeństwa Europy Środkowo – Wschodniej. Jest to pierwsza konferencja we wrocławskiej uczelni, która zebrała tak liczne grono krajowych i zagranicznych ekspertów.

Wyjątkowy charakter miało posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie. Podczas spotkania dotychczasowy Dziekan Wydziału płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL, który z końcem stycznia przeszedł do rezerwy, przekazał swoje obowiązki służbowe ppłk. dr. Zbigniewowi Grobelnemu.

Student Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Arkadiusz Kukuła, członek Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

 

Back to top