WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Wyjątkowy charakter miało posiedzenie Rady Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie. Podczas spotkania dotychczasowy Dziekan Wydziału płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, prof. AWL, który z końcem stycznia przeszedł do rezerwy, przekazał swoje obowiązki służbowe ppłk. dr. Zbigniewowi Grobelnemu.

Posiedzenie było również okazją do wręczenia nagród dla studentów Wydziału będących członkami Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa. Arkadiuszowi Kukule wręczona została decyzja dotycząca stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Marlena Dąbrowska i Karolina Lis otrzymały dyplomy za aktywność popularyzatorską wiedzy z zakresu bezpieczeństwa.

 

Back to top