WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Ponad 700 wystawców z 45 krajów uczestniczyło w Międzynarodowej Wystawie Innowacji i Wynalazczości w Genewie. Przez cztery dni stoiska odwiedziło ponad 30.000 gości oraz 650 dziennikarzy.

Po raz kolejny Akademia Wojsk Lądowych uczestniczyła w Międzynarodowej Wystawie Innowacji i Wynalazczości (47. edycja wystawy ), która odbyła się w dniach 10 – 14 kwietnia br., w Genewie. Tym razem przedstawiliśmy szerokiej publiczności nowy produkt szkoleniowy, który wzbudził duże zainteresowanie wśród organizatorów oraz odwiedzających stoisko. Wśród nich byli m.in. przedstawiciele polskiej dyplomacji oraz biznesu: dyplomata Zbigniew Czech - stały przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie oraz Adam Koniuszewski – współzałożyciel fundacji The Bridge.

– W tym roku prezentowaliśmy w Genewie technologię szkoleniową skierowaną do operatorów bezzałogowych statków powietrznych, dającą szerokie zastosowanie w szkoleniu w wirtualnej przestrzeni (VR) operatorów UAV – powiedział prorektor ds. nauki dr hab. inż. Adam Januszko, reprezentujący na targach konsorcjum, w skład którego oprócz Akademii Wojsk Lądowych wchodzi jeszcze Politechnika Lubelska. Prorektor ds. nauki wspomniał również, że platforma szkoleniowa prezentowana na wystawie jest elementem wyjściowym do opracowania i rozwoju w niedalekiej przyszłości rozwiązania do szkolenia w wirtualnej przestrzeni innych operatorów sprzętu i uzbrojenia, wykorzystywanego w wojskach lądowych.

Należy również podkreślić, że zaprezentowany przez zespół wynalazek pozwala na znaczną redukcję kosztów szkolenia operatorów bezzałogowych statków powietrznych i nie tylko. W przyszłości, pozwoli ona na szkolenie operatorów każdego sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu wojsk lądowych, zanim operator spotka się z obsługą rzeczywistego sprzętu. VR jest technologią XXI wieku, zastępującą trenażery 2D.

– Rozwiązanie jest autorskie, a użycie innowacyjnych technologii oraz sposób podejścia do wyzwania jakim jest szkolenie operatorów sprzętu i uzbrojenia w wojsku nie ma swojego odpowiednika w projektowanych obecnie fizycznych modułowych platformach szkoleniowych (Rozwiązanie zostało zgłoszone do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP – przyp. red.) – dodał kierownik zespołu.

Z tym zdaniem zgodziło się również  międzynarodowe jury, które wyróżniło konstruktorów srebrnym medalem innowacji i wynalazczości.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: AWL

 

Back to top