WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W Akademii Wojsk Lądowych zakończyła się konferencja poświęcona kwestiom bezpieczeństwa Europy Środkowo – Wschodniej. Jest to pierwsza konferencja we wrocławskiej uczelni, która zebrała tak liczne grono krajowych i zagranicznych ekspertów.

– Konferencja Security of Central and Eastern Europe countries niewątpliwie jest płaszczyzną wymiany wartościowych refleksji na temat bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej. Dyskusja prowadzona na gruncie nauk wojskowych, politologii czy socjologii jest ważna, ponieważ często ma bezpośredni wpływ na sferę praktyczną – tymi słowami do uczestników konferencji zwrócił się szef MON Mariusz Błaszczak w liście, który został odczytany podczas inauguracji konferencji.

– Rezultaty badań naukowych z jednej strony pomagają wyjaśniać i rozumieć rzeczywistość, a także z wyprzedzeniem rozpoznawać zagrożenia, z drugiej podejmować decyzje najbardziej korzystne dla racji stanu i bezpieczeństwa Polski oraz jej sojuszników – napisał minister obrony narodowej.

Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, otwierając wrocławską konferencję, zaapelował do zebranych, by współpraca, którą realizujemy na płaszczyźnie militarnej skutkowała zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa wśród własnych obywateli.

– Nasza współpraca jest bardzo ważna ponieważ samodzielnie na poziomie narodowym bardzo trudno jest oprzeć się potencjalnemu zagrożeniu i tylko wspólnie jesteśmy w stanie podnieść poziom naszego bezpieczeństwa – powiedział rektor-komendant AWL do zebranych.

Rozpoczęta w środę (20 marca br.) konferencja organizowana była po raz pierwszy w Akademii Wojsk Lądowych. Było to największe takie międzynarodowe wydarzenie w istniejącej od 1 października 2017 r. uczelni, która stanowi elitę akademii wojskowych w Europie. Udział w niej brało kilkunastu przedstawicieli zagranicznych uczelni wojskowych. Wśród prelegentów i gości byli m.in. przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Grupy Implementacyjnej Erasmusa Wojskowego przy Unii Europejskiej, Bałtyckiego College’u Obrony w Tartu (Estonia), Połączonego Wielonarodowego Centrum Gotowości dowództwa 7. Armii USA (JMRC) w Hohenfels (Niemcy), komendanci europejskich wojskowych ośrodków akademickich i dowódcy jednostek wojskowych.

Najważniejszym tematem tegorocznego spotkania były zagrożenia ze strony Rosji dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Prelegenci w wystąpieniach zwracali uwagę na występujące konflikty hybrydowe, ich genezę i potencjalne scenariusze rozwoju w oparciu o rosyjską strategię wojskową. Podkreślano również, że rosyjskie podejście do konfliktu zbrojnego wciąż ewoluuje i należy pilnie wsłuchiwać się we wszystkie sygnały płynące ze wschodu, w celu przygotowania na różne możliwe scenariusze.

Podczas konferencji przygotowano dynamiczny pokaz wyszkolenia podchorążych w tym: działania m.in. patrolu EOD/IED, patrolu bojowego, sił szybkiego reagowania (ang. QRF) oraz działanie ratownicze i MEDEVAC, czy pokaz lotów Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP). Goście mogli również zobaczyć sprzęt wojskowy zgromadzony na poligonie w Rakowie Wielkim (KTO Rosomak, Wóz Ewakuacji Medycznej na platformie KTO Rosomak (WEM), 120 mm Rak, 122 mm WR-40 Langusta, 152 mm Dana, Samobieżny Zestaw Rakietowy POPRAD, itp.).

W ostatnim dniu konferencji (22 marca br.) uczestnicy pracowali w syndykatach skupiając się na zidentyfikowaniu największych zagrożeń w zakresie tradycyjnych zagrożeń militarnych oraz hybrydowych, cybernetycznych i informatycznych, ekonomicznych oraz kulturowych i społecznych. Ponadto goście zostali zapoznani z bogatą bazą dydaktyczno-szkoleniową Akademii Wojsk Lądowych.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch/st. kpr. pchor. Kornel Wasilewski

 

Back to top