WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


Już po raz piąty studenci Akademii Wojsk Lądowych doskonalą swoje umiejętności w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe. W tegorocznej edycji uczestnicy pod okiem doświadczonych specjalistów ds. bezpieczeństwa zmierzą się z zagrożeniami hybrydowymi.

13 listopada 2019 r. Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL ppłk dr inż. Zbigniew Grobelny rozpoczął kolejną edycję warsztatów pod kryptonimem „KRYZYS”. Po odbyciu instruktażu stanowiskowego, studenci cywilni i wojskowi zebrali się w wyznaczonych zespołach, wcielając się w role poszczególnych instytucji bezpieczeństwa narodowego (m.in. Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Straży Pożarnej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego).

Celem tegorocznych warsztatów jest praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności, nabytych w trakcie procesu kształcenia. Studenci mają okazję sprawdzić się w zakresie zapobiegania, przygotowania, reagowania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych w dobie zagrożeń hybrydowych.

W kolejnych dniach uczestnicy „KRYZYSu” zmierzą się z atakami na infrastrukturę krytyczną oraz działaniami w cyberprzestrzeni.


tekst: Zespół Prasowo-Informacyjny Warsztatów „KRYZYS-19”

zdjęcia: Zespół Prasowo-Informacyjny Warsztatów „KRYZYS-19”

 

Back to top