WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


13 grudnia 2019 r. przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych: dr Beata ZYSIAK-CHRIST, por. Krzysztof TROC, ppor. Tomasz LIS, ppor. Damian KAROLAK oraz st. szer. Samuel MADEJ, ukończyli dwutygodniowy kurs instruktora CLS, który realizowali w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Powołany od stycznia 2020 r. zespół ds. kształcenia i szkolenia z zakresu ratownictwa, którym ma kierować  dr Beata ZYSIAK-CHRIST rozpocznie kształcenie z zakresu medycyny taktycznej dla podchorążych Akademii. Kształcenie odbywać się będzie zgodnie z programem  WCKmed, które będzie wydawało uczestnikom certyfikaty ukończenia kursu Ratownika Pola Walki.  Zespół będzie wspierany również podczas przez instruktorów WCKmed. 


tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top