WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


14 stycznia br. zostały wręczone wyróżnienia laureatom konkursu o nagrodę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego za najlepsza pracę magisterską dla studentów Akademii Wojsk Lądowych w roku akademickim 2018/2019.

Kapituła Konkursowa zdecydowała wyróżnić trzech studentów Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL:

  • Miejsce I – Arkadiusz Gotkiewicz za pracę „Stres w służbie wojskowej i jego wpływ na realizację zadań w miejscach poza granicami kraju”– promotor dr Marzena Netczuk-Gwoździewicz;
  • Miejsce II – Agata Białowąs za pracę „Zespół stresu pourazowego i jego wpływ na poczucie bezpieczeństwa funkcjonariuszy policji” – promotor mjr dr Artur Gołębiowski;
  • Miejsce III – Marzena Pawlik za pracę „Policja w percepcji społecznej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na teranie miasta Wołów” – promotor płk dr hab. Marek Bodziany.

Nagrody wręczał Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Pan Minister Maciej Materka. Laureatom konkursu gratulował również Prorektor ds. Wojskowych AWL płk dr inż. Jacek Narloch.

Celem Konkursu było promowanie oraz rozpowszechnianie zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym i ochroną porządku konstytucyjnego państwa, a także zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej w tym zakresie.


tekst: AWL

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

 

Back to top