WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


22 stycznia br. członkowie Medycznego Cywilno Wojskowego Koła Naukowego AWL przeprowadzili cyklicznie odbywające się przedsięwzięcie jakim są wykłady i warsztaty otwarte. 

To już siódma edycja tego projektu, której tematyką były „Elementy medycyny taktycznej w pierwszej pomocy”. Głównym celem było przestawienie założeń medycyny taktycznej i nauczenie jej podstaw w praktyce. W zajęciach uczestniczyło 161 uczniów klas mundurowych szkół średnich z Kłodzka, Oleśnicy, Bożkowa, Ostrowa oraz Zgorzelca.

Wykłady otworzył Prorektor ds. wojskowych AWL płk dr inż. Jacek Narloch.  Prorektor, po przywitaniu uczestników i ich opiekunów, podkreślił rolę medycyny taktycznej oraz znaczenie wykorzystania jej elementów podczas udzielania pierwszej pomocy. 

Następnie uczestnicy wysłuchali wykładów, których tematyka obejmowała zagadnienia związane z fazami działań w Tactical Combat Casualty Care,  badaniem urazowym wg. akronimu MARCH  oraz postępowaniem przeciwdziałającym hipotermii.  Dodatkowo poruszanym aspektem było podkreślenie istotności wykorzystania ww. elementów podczas nieoczekiwanych zdarzeń nadzwyczajnych. 

Po zakończonych wykładach uczestnicy podzieleni na grupy udali się na punkty nauczania. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogli uczyć się prawidłowego udrażniania dróg oddechowych i aplikowania rurki nosowo - gardłowej, tamowania krwotoków na kończynach przy wykorzystaniu stazy taktycznej CAT, badania urazowego wg. procedury MARCHE, zabezpieczenia poszkodowanego z hipotermią. Dodatkowym punktem były ćwiczenia na fantomach z resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Na zakończenie przeprowadzony został drużynowy pojedynek, który miał na celu sprawdzenie poziomu wiedzy zdobytej podczas wykładów i warsztatów.

Przedsięwzięcie zakończyło się podsumowaniem, którego dokonał Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr inż. Zbigniew Grobelny. Pan Pułkownik, dziękując za przybycie uczestnikom, pogratulował również opieknom oraz członkom Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego za przygotowanie i przeprowadzenie wykładów i warsztatów. Podsumowania dokonała również opiekun koła naukowego dr Beata Zysiak-Christ, która skierowała słowa uznania dla członków MCWKN, a dziękując za przybycie uczestnikom, pogratulowała im zaangażowania, jednocześnie zapraszając na kolejną czerwcową edycję przedsięwzięcia.


Olesnica

lo1.olesnica.pl

tekst i zdjęcia: AWL

 

Back to top