WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


 

 

W dniach 23-24 kwietnia 2020 r. odbyła się VI konferencja naukowa pt. ”Systemy ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. Tegoroczna edycja została zorganizowane w zmienionej formule. Zaplanowane były część teoretyczna i praktyczna, jednak z uwagi na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa opierała się tylko na panelach wykładowych, które zostały udostępnione blisko 400-krotnie zarejestrowanym uczestnikom przy pomocy technologii informacyjnej.

Dzięki systemowi on-line, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień kilkunastu prelegentów, których tematy opracowane zostały i udostępnione w ramach własnych, technicznych możliwości każdego wykładowcy.  

Słowa wstępu oraz podziękowań dla prelegentów, którzy pomimo obowiązków służbowych i działań związanych z obecnie panująca sytuacją, przygotowali wystąpienia  wypowiedziała dr Beata Zysiak-Christ, przewodnicząca komitetu organizacyjnego. Otwarcia tegorocznej edycji dokonał Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie AWL ppłk dr inż. Zbigniew Grobelny. W imieniu władz Uczelni przywitał uczestników, podziękował członkom komitetu organizacyjnego za podjęcie wyzwania i zorganizowaniu tegorocznego wydarzenia, a prowadzącym wykłady za trud włożony w przygotowanie swoich wystąpień i podzielenie się swoją wiedzą oraz doświadczeniem pomimo istniejących ograniczeń.

Wśród prelegentów znalazło się wielu znakomitych specjalistów. Wykład wprowadzający przygotowali prof. dr hab. Marian Kopczewski i płk Marcin Szarfański. Przedstawili oni działania Wojska Polskiego w zależności od rodzaju zagrożeń oraz omówili zadania Służby Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ASAR).

Dr  hab. Dariusz Timler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierownik SOR w Łodzi omówił metody poprawy jakości pracy w centrum urazowym przy wykorzystaniu metody Lean Menagment.

Przedstawiciele z Ukrainy, dr Natalia Ithycka oraz dr. n. med. Jarosław Semkowicz przedstawili własne doświadczenia podczas Hybrydowej wojny na Donbasie.

Z zakresu medycyny ratunkowej dr n. med. Michał Starosolski ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego omówił zagrożenia oraz nowe możliwości w działaniach związanych z hipotermią i hipoksją.

Dr n. med. Grzegorz Gogolewski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przedstawił nietypowe objawy, zagrożenia oraz postępowanie u pacjentów podczas krwawienia z przewodu pokarmowego.

Wspaniały praktyk, położna mgr Wioletta Juda, podczas swojego wystąpienia omówiła istotne elementy dotyczące działania Zespołów Ratownictwa Medycznego podczas pozaszpitalnych porodów.

Kolejnym udostępnionym materiałem dla uczestników były wyniki dwunastomiesięcznych analiz pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w Polsce, które przeprowadzili prof. dr hab. Dorota Zyśko oraz dr Klaudiusz Nadolny.

Zagraniczni prelegenci z USA przygotowali dwie prezentacje, w których przedstawili Międzyszpitalny transport w nagłych przypadkach z użyciem śmigłowców ratowniczych w Stanach Zjednoczonych w Stanie New Jersey oraz przykłady procedur podczas zdarzeń  wielonarządowych lotniczych zespołów ratowniczych.

Szymon Porwolik oraz Marcin Klepczarek z JW AGAT przybliżyli temat związany z problemami zabezpieczenia medycznego sekcji snajperskiej, pokazując ważny aspekt, jakim jest  prawidłowe wyposażenie plecaka sekcji medycznej.

Plut. Piotr Tuchowski omówił system ASAR oprowadzając uczestników wirtualnie po jednostce oraz śmigłowcu pokazując zarówno wyposażenie jej środka  jak i samego ratownika.

O służbie więziennej, jej specyfice i zadaniach oraz rodzajach urazów w izolatce więziennej w swoim wystąpieniu opowiadał ppłk dr Leszek Kołtun, a ppor. Agnieszka Nowogrodzka z Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjalistyki z Warszawy przybliżyła problem izolacji oraz towarzyszących jej urazach.

Wspaniały wykład poprowadził bryg. dr n. med. Mariusz Chomocik (Szkoła Aspirantów PSP z Krakowa), który omawiał przedszpitalne postępowanie w zespole zmiażdżenia. Podczas prelekcji wyjaśnił znaczenie zmiażdżenia oraz zespół zmiażdżeniowy, omówił  ich przyczyny podając liczne przykłady.

Prezes Dolnośląskiego WOPR przedstawił uczestnikom nowoczesny sprzęt do ratownictwa wodnego, wykorzystywany przez jednostkę oraz dyspozytornię numeru alarmowego funkcjonującą w bazie.

Mgr Krzysztof Słupianek z fundacji Red-Alert przedstawił propozycję ścieżki rozwoju zawodowego ratowników medycznych. Wspaniałym dopełnieniem jego wykładu było wystąpienie mgr Agnieszki Sieńko, którego tematyka dotyczyła wsparcia psychologicznego ratowników medycznych i jego ogromnego znaczenia.

Pomimo zmienionej formuły konferencja cieszyła się niezmiennie dużym zainteresowaniem, a ogrom pracy i wysiłku jaki włożyli prelegenci aby przygotować swoje wystąpienia spotkały się z wyrazami uznania licznie napływającymi ze strony uczestników.

tekst i film: AWL

 

Back to top