WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


W dniach 23-27 kwietnia 2020 roku reprezentacja podchorążych Akademii Wojsk Lądowych wzięła udział w organizowanym przez Fundację The Bridge turnieju Cybersecurity Challenge PL2020. Patronaty honorowe nad turniejem objęły Ministerstwo Cyfryzacji, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i ISSA Poland, a także partnerujące organizacje studenckie.

Udział w CSC-2020PL był odpowiedzią na nowatorską inicjatywę, która uzyskała aprobatę szerokiego środowiska akademickiego. Studenci wojskowi AWL, jako eksperci z obszaru obronności, zmagali się z scenariuszem zagrożeń dotyczącym cyberataków w interdyscyplinarnych, pięcioosobowych zespołach. Współpracowali w tym aspekcie z studentami cywilnymi z czterech innych dziedzin (medycyny, informatyki oraz telekomunikacji, prawa i administracji oraz zarządzania) reprezentujących każde z szesnastu województw. Wykazali się wiedzą, kreatywnością oraz umiejętnościami współpracy pośród wyróżniających się studentów z ponad 60 uczelni. W dobie pandemii COVID-19 cała formuła realizacji turnieju została zmieniona i odbywała się poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych.

Słowa podziękowania należą się wszystkim szesnastu podchorążym, którzy przy zaangażowaniu płk. dr. hab. inż. Mariusza Frączka oraz dr. inż. Leszka Wolaniuka z Zakładu Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, realizowali dodatkowe szkolenia specjalistyczne w tym obszarze. Wśród kandydatów na żołnierzy zawodowych na szczególne słowa uznania zasłużyli reprezentanci wyróżnionych przez jury turnieju zespołów:

  • Wydział Nauk o Bezpieczeństwie: plut. pchor. Dawid Olszewski, plut. pchor. Dawid Zając;
  • Wydział Zarządzania: sierż. pchor. Wiktor Kiejnich, sierż. pchor. Patryk Papuga.

Przygotowanie międzywydziałowej reprezentacji Akademii Wojsk Lądowych oraz jej udział w Cybersecurity Challenge PL2020 stało się asumptem do dalszych działań oraz podejmowania kolejnych wyzwań w zakresie włączania tematyki oraz zagadnień związanych z piątym środowiskiem walki do kształcenia podchorążych oraz studentów cywilnych.


CSC PL 2020

tekst: płk dr hab. inż. Mariusz Frączek

zdjęcie: The Bridge Foundation

 

Back to top