WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


25 czerwca br. w murach Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbył się wykład z pokazem zorganizowany dla pracowników naukowych oraz wojskowych i cywilnych studentów kierunku Logistyka, a także słuchaczy kursów realizowanych przez Katedrę Logistyki.

W auli Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej, 18 czerwca br., odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”. Spotkanie zgromadziło blisko 130 uczestników reprezentujących najważniejsze instytucje związane z funkcjonowaniem i rozwojem logistyki w polskim wojsku.

W dniach 13-16.05.2019 r. delegacja AWL w składzie mjr Wiktor Biernikowicz oraz mjr Jacek Ryczyński, reprezentujący Katedrę Logistyki, przebywali w Movement Coordination Centre Europe (MCCE) z siedzibą w Eindhoven w Holandii.

gratulacje składane bohaterom uroczystości

24 maja br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy oficera z Zakładu Logistyki Wojskowej. Powitano również przybyłego do Uczelni podoficera, który zasilił szeregi Sekcji Służby Zdrowia AWL.

W dniu 23.05.2019 r. na Wydziale Zarządzania w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyła się Ogólnopolska studencka konferencja naukowa zatytułowana: „Walki Polskich Żołnierzy w Obronie Granic w 1939 roku”.

Obrony prac dyplomowych w AWL

W poniedziałek 20 maja br. w Akademii Wojsk Lądowych rozpoczęły się obrony prac dyplomowych studentów studiów wojskowych drugiego stopnia.

W dniach 16 - 17 maja br. w Pałacu Wojanów odbyła się VII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dylematy Współczesnego Zarządzania”. Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dniu 3.04.2019 r. pracownicy, studenci i słuchacze Wydziału Zarządzania mieli przyjemność uczestniczenia w wykładzie gościnnym Pani dr Agnieszki Tubis nt. „Zarządzanie ryzykiem w transporcie operacyjnym”.

W dniu 10.04.2019 r. słuchacze kursu doskonalącego 8250037 ,,Organizacja kierowania ruchem wojsk’’ realizowanego przez Katedrę Logistyki AWL gościli w Centrum Kierowania Ruchem Wojsk na Teatrze w Oleśnicy.

W dniu 09.04.2019 r. słuchacze kursu doskonalącego 8250037 ,,Organizacja kierowania ruchem wojsk’’ realizowanego przez Katedrę Logistyki AWL gościli w obiektach szkoleniowych 2 kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy.

Pełniący obowiązki rektora-komendanta AWL płk dr inż. Jacek Narloch uczestniczył w spotkaniu z władzami IBM Polska. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował zastępca dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Adam Piotrowski.

Górski Ośrodek Szkoleniowy Akademii Wojsk Lądowych gości przez tydzień uczestników kursu doskonalącego rozwijającego kompetencje przywódcze dowódców pododdziałów. W trakcie kursu wszyscy żołnierze zostali poddani innowacyjnej skaningowej diagnostyce termoregulacyjnej.

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

W Akademii Wojsk Lądowych zakończyła się konferencja poświęcona kwestiom bezpieczeństwa Europy Środkowo – Wschodniej. Jest to pierwsza konferencja we wrocławskiej uczelni, która zebrała tak liczne grono krajowych i zagranicznych ekspertów.

Dzień otwarty w AWL

W piątek, 15 marca br., około 700 osób odwiedziło Akademię Wojsk Lądowych w ramach zorganizowanego Dnia Otwartego Uczelni. Zaproszonymi gośćmi byli uczniowie szkół średnich, ale nie tylko. Dużym zainteresowaniem cieszyliśmy się również wśród najmłodszych.

Wykład dr. Jacka Bartosiaka

To już druga wizyta dr. Jacka Bartosiaka w murach AWL. Okazją do spotkania było wydanie nowej książki „Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju”.

Pożegnanie żołnierzy

W uczelnianej Sali Tradycji odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy. Wręczono również wyróżnienia.

Wydział Zarządzania w swojej ofercie edukacyjnej proponuje między innymi studia podyplomowe przeznaczone dla kadry zawodowej. W dniu 23 lutego 2019 roku nową edycję studiów podyplomowych „ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA” rozpoczęto spotkaniem organizacyjnym.

W ramach projektu „Wytyczno” w dniu 23 lutego br. członkowie Koła Historii Wojen odbyli podróż wojskowo-historyczną w Góry Sowie do podziemnego kompleksu Osówka.

W dniu 25 stycznia br., zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć w 2019” Wydziału Zarządzania, odbyło się spotkanie podchorążych z Wojewódzkim Komendantem Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu Panią mgr Bernadettą BROŻYNĄ.

W dniach 11-15.02.2019 r. w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej zostało zrealizowane szkolenie praktyczne podchorążych Akademii Wojsk Lądowych III roku studiów licencjackich specjalności materiałowa. Szkolenie zorganizowane przez Pion Szkolenia Brygady, odbywało się na bazie 1 batalionu logistycznego. Pod nadzorem wykładowców Katedry Logistyki kapitana Roberta KOCURA oraz kapitana Witolda KWAŚNIAKA, 10 podchorążych doskonaliło swoje umiejętności praktyczne z przedmiotu Zabezpieczenie Logistyczne Działań Taktycznych.

Wykład gościnny Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

W piątek, 25 stycznia br. pracownicy AWL mieli przyjemność uczestniczyć w wykładzie otwartym Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Pana Damiana GRZELKI. Pan GRZELKA przedstawił wykład na temat „Wybranych aspektów gospodarki mieniem państwowej jednostki budżetowej w świetle orzecznictwa”. Spotkanie odbyło się w ramach wykładów gościnnych Wydziału Zarządzania.

Wizyta Szefa Sztabu Generalnego w AWL

W dniu 23 stycznia br., Akademia Wojsk Lądowych miała zaszczyt gościć po raz pierwszy Szefa Sztabu Generalnego WP, generała broni Rajmunda Andrzejczaka.

Wizyta w kompleksie Riese

Członkowie Koła Historii Wojen w ramach swej działalności odbyli, w dniu 19 stycznia br., podróż wojskowo-historyczną w rejon Wałbrzycha i Walimia.

Porozumienie o współpracy

Wspólne działania na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz profesjonalna edukacja jako najlepsza droga do poprawy stanu bezpieczeństwa państwa i rozwoju Sił Zbrojnych RP, to główne założenie podpisanego porozumienia pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Wykład otwarty "The Quality Management of POL in the Army of the Czech Republic"

W dniu 14.11.2018 r. Pan ppłk dr inż. Václav ZAJÍČEK, zastępca kierownika Katedry Logistyki Wydziału Przywództwa Wojskowego Uniwersytetu Obrony w Brnie (Czechy), wygłosił wykład otwarty na temat: The Quality Management of POL in the Army of the Czech Republic dla podchorążych kierunku Logistyka. Wygłoszenie wykładu było jednym z punktów realizacji przez ppłk. dr. inż. Václava ZAJÍČEKA stażu naukowego, który odbywał się w terminie 29.10 – 23.11.2018 r. w Katedrze Logistyki.

20 września 2018 roku przedstawiciele Wydziału Zarządzania AWL wzięli udział w seminarium naukowym  nt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, zorganizowanym na terenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Prowadzenie prac badawczych

W dniach 27.08 – 01.09.br. podchorążowie Naukowego Koła Historii Wojen oraz kadra Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, we współpracy z Biurem Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadziła pierwszy etap prac poszukiwawczych mogił poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w walkach z Armią Czerwoną w październiku 1939 roku.

Kadeci z Austrii obronili prace licencjackie

Kadeci z austriackiej Theresian Military Academy (TMA) studiujący w AWL zakończyli semestralny pobyt w naszej Uczelni obroną swoich prac licencjackich.

Wręczenie certyfikatów

W dniu 28 czerwca b.r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla uczelni wyższych oraz podstawowych jednostek organizacyjnych uczestniczących w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestnicy kursu podczas zajęćz SERE

Międzynarodowy Wojskowy Kurs Przywództwa (IMLC), organizowany w AWL przez Wydział Zarządzania we współpracy z Instytutem Dowodzenia, wszedł w fazę praktycznej realizacji. Przez tydzień podchorążowie i kadeci zagraniczni praktycznie szkolą się w Górskim Ośrodku Szkolenia „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie.

Uczestnicy kursu podczas zajęć

W poniedziałek, 25 czerwca, br., ruszyła kolejna edycja międzynarodowego kursu przywództwa - International Military Leadership Course (IMLC 2018), zorganizowanego przez Wydział Zarządzania przy współpracy Instytutu Dowodzenia.

Zdjęcie grupowe uczestnikó seminarium naukowego

W Akademii Wojsk Lądowych odbyło się seminarium naukowe poświęcone opracowaniu raportu o stanie logistyki Sił Zbrojnych RP pt. ,,System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019’’. Organizatorem i gospodarzem trzeciej edycji Seminarium była Katedra Logistyki Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych.

Zdjęcie grupowe uczestników konferencji

5 czerwca br., Akademia Wojsk Lądowych gościła w ramach konferencji „International Logistics” kadrę profesorską uczelni krajowych oraz przedstawicieli wojska zajmujących się problematyką logistyki międzynarodowej.

W dniach 16-17 maja br. w Pałacu Wojanów miała miejsce VI. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dylematy Współczesnego Zarządzania”. Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Szczecińskim.

W dniu 18.05.2018 r. w sali im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbył się wykład autorski kmdr. dr. hab. Jarosława TESKI, dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, w ramach cyklu wykładów autorskich na Wydziale Zarządzania AWL.

W dniu 8 maja 2018 r. odbyło się na Wydziale Zarządzania kolejne seminarium doktoranckie, które poprowadziła Pani Prodziekan ds. naukowych, dr hab. Marta Wincewicz-Bosy, prof. AWL. Wśród gości był Rektor – Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, Władze Wydziału Zarządzania, kadra naukowa oraz pracownicy Uczelni.

W dniach 26-27.04.2018 r. odbyło się XLVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych „Koła Naukowe – Szkołą Twórczego Działania” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W dniu 24 kwietnia w 10 Brygadzie Logistycznej zrealizowane zostały zajęcia programowe dla słuchaczy Studium Oficerskiego oraz kursu kwalifikacyjnego 8250005 specjalności ogólnologistycznej.

W ostatni wtorek, 24 kwietnia br., na zaproszenie Zakładu Przywództwa i Zarządzania Kadrami, gościliśmy w naszej Uczelni gen. dyw. dr. inż. Cezarego Podlasińskiego.

W dniu 24 kwietnia 2018 r. odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Seminarium poprowadziła Pani Prodziekan ds. naukowych, dr hab. Marta Wincewicz-Bosy, prof. AWL.

Kolejny dzień zmagań podczas kursu i kolejne wyzwania dla jego uczestników. Czwartek to dzień z taktyką, podczas którego młodzi podporucznicy uczą się współdziałania w zespole.

Kształtowanie kompetencji przywódczych to temat kursu, który po raz pierwszy realizowany jest przez Akademię Wojsk Lądowych, dla żołnierzy, w ramach szkolenia kursowego MON. W dniach 16-20 kwietnia br., w Ośrodku Szkoleniowym „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie, czternastu oficerów - dowódców plutonów - doskonali umiejętności budowania zespołu, podejmowania decyzji pod presją czasu, efektywnej komunikacji oraz skutecznego współdziałania.

W dniu 10 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne seminarium doktoranckie na Wydziale Zarządzania.

Przez ostatni miesiąc Zakład Przywództwa i Zarządzani Kadrami Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych gościł na stażu naukowym wykładowcę z Uniwersytetu North Georgia, mjr. Williama B. O’Neal.

W dniach 12 – 23 marca podchorążowie III roku studiów grupy osobowej materiałowej oraz kadra dydaktyczna Katedry Logistyki: kpt. Witold KWAŚNIAK, por. Robert KOCUR oraz por. Maria MAŃKOWSKA realizowali szkolenie poligonowe w OSPWL Wędrzyn.

W dniu 15.03.2018 r. słuchacze kursu doskonalącego ,,Organizacja kierowania ruchem wojsk’’ realizowanego przez Katedrę Logistyki AWL gościli w obiektach szkoleniowych 2 kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy.

W dniu 27 marca 2018 r. odbył się kolejny z cyklu wykładów autorskich realizowanych w ramach seminarium doktoranckiego na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.

Ppłk dr Marcin Bielewicz oraz mjr dr Piotr Pietrakowski z Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych, uczestniczyli w międzynarodowym module akademickim dotyczącym Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej (WPBiO UE), organizowanym przez Uniwersytet Turyński w ramach programu EMILYO (Europejskiej Inicjatywy Wymiany Podchorążych i Oficerów Inspirowanej Programem Erasmus+).

13 marca br. na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki odbyło się pierwsze w tym semestrze seminarium doktoranckie dla kandydatów, którzy chcieliby uzyskać stopień doktora w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu.

 

Back to top