WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W dniach 3-5 czerwca 2013 r. w Krakowie i Zakopanem obyła się II konferencja naukowa pt. „Dylematy Współczesnego Zarządzania", zorganizowana przez Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

To duże przedsięwzięcie, które przyciągnęło ponad 130 uczestników reprezentujących ośrodki naukowe z całego kraju, poświęcone było szeroko rozumianemu zarządzaniu, rozwojowi tej dyscypliny naukowej i problemom z jakimi borykają się naukowcy zajmujący się powyższą problematyką.

Konferencję, w Auli Głównej Collegium Novum UJ uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Ostaszewski oraz zastępca Rektora WSOWL płk dr Piotr Pertek. Pierwszą sesję plenarną otwierającą konferencję prowadził Dziekan Wydziału Zarządzania WSOWL płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

Obrady ustrukturyzowane zostały w ramach 7 sesji problemowych. Ważnym elementem była przyjęta przez organizatorów konwencja, w której połowę czasu konferencji przeznaczono na dyskurs naukowy oraz wymianę myśli. Ciekawym rozwiązaniem była również sesja posterowa, która ze względu na swoją odmienną formę przyciągnęła uwagę większości uczestników konferencji.

Cykliczna konferencja naukowa - „Dylematy Współczesnego Zarządzania", jest owocem prężnej i rozwijającej się współpracy Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tekst i zdjęcia: kpt. Paweł GUTT

 

Back to top