WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA

PRZYZNAŁA DLA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

BARDZO DOBRĄ OCENĘ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

wz 1

Wydział Zarządzania uzyskał bardzo dobrą ocenę jakości kształcenia przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną, która w dniach 27-28 maja 2017 r. wizytowała kierunek Zarządzanie.

Ogólna ocena spełnienia kryteriów oceny programowej wypadła bardzo dobrze, a w podziale na poszczególne kryteria wyglądała następująco:

Kryterium Ocena stopnia spełnienia kryterium
(wyróżniająca/ w pełni/ zadowalająca/ częściowa/ negatywna)
 Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni w pełni 
 Program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w pełni 
 Skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w pełni 
 Kadra prowadząca proces kształcenia w pełni 
 Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia w pełni 
 Umiędzynarodowienie procesu kształcenia w pełni 
 Infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia w pełni 
 Opieka nad studentami oraz wsparcie uczenia się i osiągania efektów kształcenia wyróżniająca

 

Back to top