WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W dniach 27.08 – 01.09.br. podchorążowie Naukowego Koła Historii Wojen oraz kadra Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, we współpracy z Biurem Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadziła pierwszy etap prac poszukiwawczych mogił poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w walkach z Armią Czerwoną w październiku 1939 roku.

Nieopodal miejscowości Wytyczno połączone odziały KOP i WP stoczyły krwawą bitwę z jednostkami Armii Czerwonej. Niekorzystny przebieg walk z przeważającymi siłami wroga spowodował, że część polskich wojsk dostała się do niewoli. W trakcie samej bitwy zginęło około 100 kopistów a bezpośrednio po niej zamordowano kilkudziesięciu polskich oficerów i żołnierzy. Nie są znane także losy kilkuset wziętych do niewoli jeńców.

Prace terenowe prowadzone pod kierunkiem dr. Krzysztofa Radka oraz ppłk. dr. Józefa Ledzianowskiego polegały na zbieraniu informacji dotyczących samego przebiegu bitwy oraz poszukiwaniu miejsc pochówku żołnierzy Wojska Polskiego i KOP. Badania realizowano między innymi na obszarze Poleskiego Parku Narodowego i miejscowości powiatu włodawskiego.

W efekcie prac, przy wydatnym wsparciu władz samorządowych powiatu włodawskiego oraz dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego, wskazano potencjalne miejsca pochówku. Zebrano cenne informacje na temat samego przebiegu walk z przełomu września i października 1939 r. Odnaleziono również cenne pod względem historycznym przedmioty powiązane z tymi tragicznymi wydarzeniami.

O bogatej ale również tragicznej historii terenów Polesia świadczą odnalezione przez podchorążych liczne przedmioty codziennego użytku takie jak guziki, elementy uzbrojenia a także XVII i XIII wieczne monety.

W trakcie prac badawczych, uczestników poszukiwań odwiedziła ekipa Telewizji Polskiej realizująca z redaktorem Adamem Sikorskim popularny program „Było nie minęło – Kronika Zwiadowców Historii”.

Na zakończenie pobytu, w dniu 1 września br., uczestniczący w tym przedsięwzięciu podchorążowie, w imieniu społeczności Akademii Wojsk Lądowych oddali hołd poległym i pomordowanym obrońcom Ojczyzny, składając wieńce na cmentarzu wojennym we Włodawie oraz przy Kopcu Chwały żołnierzy KOP w Wytycznie.


Tekst: kpt. Tomasz Kamiński

Zdjęcia: szer. pchor. Krystian Wysocki

 

Back to top