WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


Etyka w Służbie Więziennej

16 stycznia br. odbył się wykład otwarty Pana ppłk. Piotra Kuźmy. Tematem spotkania była Służba Więzienna – formacja umundurowana realizująca zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Etyka w Służbie Więziennej. 

Warsztaty z cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo jest ważnym hasłem nie tylko dla środowiska komercyjnego IT, ale z każdym kolejnym rokiem nabiera coraz większego znaczenia dla środowiska wojskowego.

18 listopada br. w murach Akademii Wojsk Lądowych z wykładem gościnnym wystąpił pan Dariusz Rozwadowski. Tematem była "Marksistowska rewolucja kulturowa a kwestia obronności i wojska".

W dniu 13 listopada 2019 r. w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej zrealizowane zostały zajęcia programowe dla słuchaczy kursu doskonalącego 8250025 specjalność Organizacja Transportu Wojskowego.

„Projekt Wytyczno–Pierwszy Katyń”
  logo awl   MKiDN

W dniach 11–15.11.br. podchorążowie z Naukowego Koła Historii Wojen oraz kadra Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych przeprowadziła kolejny etap prac poszukiwawczych mogił poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w walkach z Armią Czerwoną w październiku 1939 roku. Prace prowadzone były w ramach: „Projektu Wytyczno – Pierwszy Katyń. Odnalezienie i upamiętnienie mogił żołnierzy Wojska Polskiego oraz Korpusu Ochrony Pogranicza” finansowanego przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10 października w Sejmie spotkali się przedstawiciele wojska, organizacji proobronnych, a także reprezentanci szkół, w których działają klasy mundurowe. Okazją było wręczenie przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską listów gratulacyjnych oraz okolicznościowych medali upamiętniających 450. rocznicę Unii Lubelskiej za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa.

W dniach 23-27 września 2019 r. wykładowcy Katedry Logistyki Akademii Wojsk Lądowych: major Witold Kwaśniak oraz kapitan Robert Kocur uczestniczyli w ćwiczeniu taktyczno – logistycznym 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pod kryptonimem AMETYST-19.

  logo awl   MKiDN

Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki otrzymał dotację w ramach programu pt.: „Groby i cmentarze wojenne kraju” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dnia 5 lipca 2019 r. odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu we współpracy z Zakładem Podatków i Ceł Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe państwa. Problem luki w podatku VAT”.

Zachęcamy do podjęcia nauki na nowym kierunku studiów podyplomowych „Informatyczne systemy zarządzania wiedzą”.

Zostały one przygotowane w odpowiedzi na potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania kandydatów. Adresowane są do osób cywilnych i żołnierzy zawodowych, którym zależy na pogłębianiu wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, nabyciu nowych kompetencji, czy też czy rozwijaniu zainteresowań.

25 czerwca br. w murach Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbył się wykład z pokazem zorganizowany dla pracowników naukowych oraz wojskowych i cywilnych studentów kierunku Logistyka, a także słuchaczy kursów realizowanych przez Katedrę Logistyki.

Dyskusja uczestników konferencji podczas przerwy

W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się konferencja naukowa „Kształcenie oficerów w Wojsku Polskim – szanse, wyzwania, bariery”. Prelegenci analizowali obecny proces kształcenia podchorążych realizowany w akademiach wojskowych i dyskutowali nad jego skuteczną optymalizacją.

W auli Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej, 18 czerwca br., odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”. Spotkanie zgromadziło blisko 130 uczestników reprezentujących najważniejsze instytucje związane z funkcjonowaniem i rozwojem logistyki w polskim wojsku.

Prelegent podczas wykładu w AWL

To już kolejna wizyta dr. Jacka Bartosiaka w murach AWL. Poprzednie zgromadziły tłumy w Akademickim Centrum Kultury. Okazją do spotkania było wydanie nowej książki „Przeszłość jest prologiem”.

W dniach 13-16.05.2019 r. delegacja AWL w składzie mjr Wiktor Biernikowicz oraz mjr Jacek Ryczyński, reprezentujący Katedrę Logistyki, przebywali w Movement Coordination Centre Europe (MCCE) z siedzibą w Eindhoven w Holandii.

gratulacje składane bohaterom uroczystości

24 maja br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy oficera z Zakładu Logistyki Wojskowej. Powitano również przybyłego do Uczelni podoficera, który zasilił szeregi Sekcji Służby Zdrowia AWL.

W dniu 23.05.2019 r. na Wydziale Zarządzania w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyła się Ogólnopolska studencka konferencja naukowa zatytułowana: „Walki Polskich Żołnierzy w Obronie Granic w 1939 roku”.

Obrony prac dyplomowych w AWL

W poniedziałek 20 maja br. w Akademii Wojsk Lądowych rozpoczęły się obrony prac dyplomowych studentów studiów wojskowych drugiego stopnia.

W dniach 16 - 17 maja br. w Pałacu Wojanów odbyła się VII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dylematy Współczesnego Zarządzania”. Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dniu 3.04.2019 r. pracownicy, studenci i słuchacze Wydziału Zarządzania mieli przyjemność uczestniczenia w wykładzie gościnnym Pani dr Agnieszki Tubis nt. „Zarządzanie ryzykiem w transporcie operacyjnym”.

W dniu 10.04.2019 r. słuchacze kursu doskonalącego 8250037 ,,Organizacja kierowania ruchem wojsk’’ realizowanego przez Katedrę Logistyki AWL gościli w Centrum Kierowania Ruchem Wojsk na Teatrze w Oleśnicy.

W dniu 09.04.2019 r. słuchacze kursu doskonalącego 8250037 ,,Organizacja kierowania ruchem wojsk’’ realizowanego przez Katedrę Logistyki AWL gościli w obiektach szkoleniowych 2 kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy.

Pełniący obowiązki rektora-komendanta AWL płk dr inż. Jacek Narloch uczestniczył w spotkaniu z władzami IBM Polska. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował zastępca dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Adam Piotrowski.

Górski Ośrodek Szkoleniowy Akademii Wojsk Lądowych gości przez tydzień uczestników kursu doskonalącego rozwijającego kompetencje przywódcze dowódców pododdziałów. W trakcie kursu wszyscy żołnierze zostali poddani innowacyjnej skaningowej diagnostyce termoregulacyjnej.

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

W Akademii Wojsk Lądowych zakończyła się konferencja poświęcona kwestiom bezpieczeństwa Europy Środkowo – Wschodniej. Jest to pierwsza konferencja we wrocławskiej uczelni, która zebrała tak liczne grono krajowych i zagranicznych ekspertów.

Dzień otwarty w AWL

W piątek, 15 marca br., około 700 osób odwiedziło Akademię Wojsk Lądowych w ramach zorganizowanego Dnia Otwartego Uczelni. Zaproszonymi gośćmi byli uczniowie szkół średnich, ale nie tylko. Dużym zainteresowaniem cieszyliśmy się również wśród najmłodszych.

Wykład dr. Jacka Bartosiaka

To już druga wizyta dr. Jacka Bartosiaka w murach AWL. Okazją do spotkania było wydanie nowej książki „Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju”.

Pożegnanie żołnierzy

W uczelnianej Sali Tradycji odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy. Wręczono również wyróżnienia.

Wydział Zarządzania w swojej ofercie edukacyjnej proponuje między innymi studia podyplomowe przeznaczone dla kadry zawodowej. W dniu 23 lutego 2019 roku nową edycję studiów podyplomowych „ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA” rozpoczęto spotkaniem organizacyjnym.

W ramach projektu „Wytyczno” w dniu 23 lutego br. członkowie Koła Historii Wojen odbyli podróż wojskowo-historyczną w Góry Sowie do podziemnego kompleksu Osówka.

W dniu 25 stycznia br., zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć w 2019” Wydziału Zarządzania, odbyło się spotkanie podchorążych z Wojewódzkim Komendantem Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu Panią mgr Bernadettą BROŻYNĄ.

W dniach 11-15.02.2019 r. w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej zostało zrealizowane szkolenie praktyczne podchorążych Akademii Wojsk Lądowych III roku studiów licencjackich specjalności materiałowa. Szkolenie zorganizowane przez Pion Szkolenia Brygady, odbywało się na bazie 1 batalionu logistycznego. Pod nadzorem wykładowców Katedry Logistyki kapitana Roberta KOCURA oraz kapitana Witolda KWAŚNIAKA, 10 podchorążych doskonaliło swoje umiejętności praktyczne z przedmiotu Zabezpieczenie Logistyczne Działań Taktycznych.

Wykład gościnny Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

W piątek, 25 stycznia br. pracownicy AWL mieli przyjemność uczestniczyć w wykładzie otwartym Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Pana Damiana GRZELKI. Pan GRZELKA przedstawił wykład na temat „Wybranych aspektów gospodarki mieniem państwowej jednostki budżetowej w świetle orzecznictwa”. Spotkanie odbyło się w ramach wykładów gościnnych Wydziału Zarządzania.

Wizyta Szefa Sztabu Generalnego w AWL

W dniu 23 stycznia br., Akademia Wojsk Lądowych miała zaszczyt gościć po raz pierwszy Szefa Sztabu Generalnego WP, generała broni Rajmunda Andrzejczaka.

Wizyta w kompleksie Riese

Członkowie Koła Historii Wojen w ramach swej działalności odbyli, w dniu 19 stycznia br., podróż wojskowo-historyczną w rejon Wałbrzycha i Walimia.

Porozumienie o współpracy

Wspólne działania na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz profesjonalna edukacja jako najlepsza droga do poprawy stanu bezpieczeństwa państwa i rozwoju Sił Zbrojnych RP, to główne założenie podpisanego porozumienia pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

 

Back to top