WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


Wizyta w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych

Grupa robocza Wydziału Zarzadzania pod przewodnictwem Dziekana ppłk. dr. Józefa Ledzianowskiego złożyła wizytę w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.

W dniach 11-15 maja 2020 r. w 10. Brygadzie Logistycznej odbyło się szkolenie podchorążych I roku studiów II stopnia grupy osobowej materiałowej.

Etyka w Służbie Więziennej

16 stycznia br. odbył się wykład otwarty Pana ppłk. Piotra Kuźmy. Tematem spotkania była Służba Więzienna – formacja umundurowana realizująca zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Etyka w Służbie Więziennej. 

Warsztaty z cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo jest ważnym hasłem nie tylko dla środowiska komercyjnego IT, ale z każdym kolejnym rokiem nabiera coraz większego znaczenia dla środowiska wojskowego.

18 listopada br. w murach Akademii Wojsk Lądowych z wykładem gościnnym wystąpił pan Dariusz Rozwadowski. Tematem była "Marksistowska rewolucja kulturowa a kwestia obronności i wojska".

W dniu 13 listopada 2019 r. w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej zrealizowane zostały zajęcia programowe dla słuchaczy kursu doskonalącego 8250025 specjalność Organizacja Transportu Wojskowego.

„Projekt Wytyczno–Pierwszy Katyń”
  logo awl   MKiDN

W dniach 11–15.11.br. podchorążowie z Naukowego Koła Historii Wojen oraz kadra Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych przeprowadziła kolejny etap prac poszukiwawczych mogił poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w walkach z Armią Czerwoną w październiku 1939 roku. Prace prowadzone były w ramach: „Projektu Wytyczno – Pierwszy Katyń. Odnalezienie i upamiętnienie mogił żołnierzy Wojska Polskiego oraz Korpusu Ochrony Pogranicza” finansowanego przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

10 października w Sejmie spotkali się przedstawiciele wojska, organizacji proobronnych, a także reprezentanci szkół, w których działają klasy mundurowe. Okazją było wręczenie przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską listów gratulacyjnych oraz okolicznościowych medali upamiętniających 450. rocznicę Unii Lubelskiej za zasługi na rzecz organizacji proobronnych oraz wzmacniania potencjału militarnego państwa.

W dniach 23-27 września 2019 r. wykładowcy Katedry Logistyki Akademii Wojsk Lądowych: major Witold Kwaśniak oraz kapitan Robert Kocur uczestniczyli w ćwiczeniu taktyczno – logistycznym 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pod kryptonimem AMETYST-19.

  logo awl   MKiDN

Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki otrzymał dotację w ramach programu pt.: „Groby i cmentarze wojenne kraju” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dnia 5 lipca 2019 r. odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu we współpracy z Zakładem Podatków i Ceł Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe państwa. Problem luki w podatku VAT”.

Zachęcamy do podjęcia nauki na nowym kierunku studiów podyplomowych „Informatyczne systemy zarządzania wiedzą”.

Zostały one przygotowane w odpowiedzi na potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania kandydatów. Adresowane są do osób cywilnych i żołnierzy zawodowych, którym zależy na pogłębianiu wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, nabyciu nowych kompetencji, czy też czy rozwijaniu zainteresowań.

Dyskusja uczestników konferencji podczas przerwy

W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się konferencja naukowa „Kształcenie oficerów w Wojsku Polskim – szanse, wyzwania, bariery”. Prelegenci analizowali obecny proces kształcenia podchorążych realizowany w akademiach wojskowych i dyskutowali nad jego skuteczną optymalizacją.

Prelegent podczas wykładu w AWL

To już kolejna wizyta dr. Jacka Bartosiaka w murach AWL. Poprzednie zgromadziły tłumy w Akademickim Centrum Kultury. Okazją do spotkania było wydanie nowej książki „Przeszłość jest prologiem”.

 

Back to top