WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W piątek, 25 stycznia br. pracownicy AWL mieli przyjemność uczestniczyć w wykładzie otwartym Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Pana Damiana GRZELKI. Pan GRZELKA przedstawił wykład na temat „Wybranych aspektów gospodarki mieniem państwowej jednostki budżetowej w świetle orzecznictwa”. Spotkanie odbyło się w ramach wykładów gościnnych Wydziału Zarządzania.

Podczas wykładu Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych poruszył ważne kwestie dotyczące gospodarowania mieniem, sposobów prawidłowej ewidencji posiadanego wyposażenia oraz przepływów finansowych w jednostkach wojskowych. Na zakończenie spotkania, głos zabrał Prorektor ds. dydaktycznych płk dr inż. Jacek NARLOCH, który podziękował za bardzo ciekawe i merytoryczne wystąpienie.


Tekst: AWL

Zdjęcia: AWL

 

Back to top