WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W dniu 25 stycznia br., zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć w 2019” Wydziału Zarządzania, odbyło się spotkanie podchorążych z Wojewódzkim Komendantem Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu Panią mgr Bernadettą BROŻYNĄ.

Pani Komendant w ramach spotkań z wybitnymi przedstawicielami praktyki, przedstawiła prelekcję na temat „Struktura i działalność Ochotniczych Hufców Pracy na Dolnym Śląsku”. Omówiła m.in. zakres działalności, zadania i misję OHP, zaprezentowała obecnie funkcjonującą strukturę oraz przybliżyła planowane zmiany. Podkreśliła, że dzięki tym zmianom OHP stanie się instytucją nowoczesną, dostosowaną do zmieniającego się rynku pracy.

Organizacja OHP istnieje ponad 60 lat i swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Jej głównym zadaniem jest umożliwienie młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji ukończenie szkoły i zdobycia zawodu oraz wejście na rynek pracy.

Po spotkaniu z podchorążymi z Panią Komendant spotkali się również Dziekan Wydziału Zarządzania ppłk. dr Józef LEDZIANOWSKI oraz Prodziekan ds. dydaktycznych ppłk. dr Mikołaj KUGLER. Podczas spotkania omówiono zakres współpracy z Komendą Wojewódzką OHP.

 

Tekst: AWL
Zdjęcia: AWL

 

Back to top