WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W dniach 11-15.02.2019 r. w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej zostało zrealizowane szkolenie praktyczne podchorążych Akademii Wojsk Lądowych III roku studiów licencjackich specjalności materiałowa. Szkolenie zorganizowane przez Pion Szkolenia Brygady, odbywało się na bazie 1 batalionu logistycznego. Pod nadzorem wykładowców Katedry Logistyki kapitana Roberta KOCURA oraz kapitana Witolda KWAŚNIAKA, 10 podchorążych doskonaliło swoje umiejętności praktyczne z przedmiotu Zabezpieczenie Logistyczne Działań Taktycznych.

Podchorążowie i wykładowcy AWL zostali przywitani przez dowódcę 1 batalionu logistycznego podpułkownika Macieja STACHOWIAKA, który życzył podchorążym owocnego szkolenia.

W pierwszym dniu szkolenia podchorążowie zapoznali się z poligonem Winów gdzie zostało im postawione zadanie do przygotowania i zorganizowania elementów batalionowego punktu zaopatrzenia. Po wypracowaniu decyzji oraz opracowaniu dokumentów w ostatnim dniu szkoleni mogli skonfrontować podjętą decyzję
z praktycznym działaniem.

W kolejnym dniu podchorążowie zorganizowali zakwaterowanie dla pododdziału
w warunkach polowych. W czasie realizacji powyższego tematu szkoleni rozbudowywali bazę noclegową w oparciu o namioty NS-97, mieli również okazję podłączyć urządzenia grzewcze służące do ogrzewania namiotów w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Najwięcej emocji jednak wzbudziło przedsięwzięcie związane z praktycznym wypiekiem chleba w oparciu o polowy piec piekarski. Przygotowany i wypieczony chleb podchorążowie oraz kadra dydaktyczna mogła ocenić spożywając bezpośrednio po wypieku oraz w kolejnych dniach na stołówce.

Podczas pobytu w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej podchorążowie mogli podnieść swoje umiejętności z zakresu dowodzenia ubezpieczeniem kolumny pododdziału logistycznego. Do uatrakcyjnienia i urealnienia zajęć praktycznych w terenie wykorzystano Laserowy Symulator Strzelań, zabezpieczony przez wykładowcę Zakładu Symulacji Taktycznej kapitana Dawida DOBIESA. Powyższy sprzęt oraz jego możliwości zrobiły duże wrażenia na żołnierzach Brygady Logistycznej.

Cały cykl szkolenia zakończył się zbiórką podchorążych, wykładowców oraz żołnierzy Brygady uczestniczących w szkoleniu. Zastępca Dowódcy Brygady pułkownik Wojciech GRZYBOWSKI podsumował zajęcia i życzył podchorążym powrotu do 10BLog na pierwsze oficerskie stanowiska służbowe. Opiekun grupy kapitan Robert KOCUR podziękował logistykom za profesjonalne przygotowanie zajęć oraz życzliwość z jaką spotkali się podczas szkolenia.

 

Tekst: kpt. Robert Kocur
Zdjęcia: kpt. Robert Kocur, kpt. Piotr Płuciennik

 

Back to top