WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


Wydział Zarządzania w swojej ofercie edukacyjnej proponuje między innymi studia podyplomowe przeznaczone dla kadry zawodowej. W dniu 23 lutego 2019 roku nową edycję studiów podyplomowych „ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA” rozpoczęto spotkaniem organizacyjnym.

Gospodarzami spotkania byli Prodziekan ds. dydaktycznych ppłk dr Mikołaj KUGLER i Kierownik studiów niestacjonarnych i podyplomowych dr Dorota BALCERZYK. Na spotkaniu goszczono Kierownika Dziekanatu mjr. Artura MAJDOWSKIEGO, Inspektora BHP mgr. Adama WIERZBICKIEGO, Specjalistę 3 batalionu ds. kursów kwalifikacyjnych i doskonalących mjr. rez. mgr. inż. Romana POŻARYCKIEGO oraz przedstawicielkę Sekcji Rekrutacji mgr Katarzynę BOROWSKĄ. Za sprawą zaproszonych gości w trakcie spotkania słuchacze zostali zapoznani z zasadami organizacji studiów, podstawowymi dokumentami, funkcjonowaniem administracji Akademii oraz przeszli szkolenie z podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie AWL.

Na zakończenie spotkania Prodziekan ds. dydaktycznych życzył wszystkim słuchaczom realizacji ambitnych planów w miłej atmosferze w Akademii.

 

Back to top