WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


Wspólne działania na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz profesjonalna edukacja jako najlepsza droga do poprawy stanu bezpieczeństwa państwa i rozwoju Sił Zbrojnych RP, to główne założenie podpisanego porozumienia pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych i Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

W dniu 15 stycznia br., w Akademii Wojsk Lądowych, podpisano porozumienie o współpracy, którego sygnatariuszami byli: rektor-komendant AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka oraz dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP, płk Jarosław Mokrzycki.

Strony podpisując dokument postanowiły nawiązać współpracę edukacyjną, naukową i środowiskową w dziedzinie organizacji i prowadzenia działalności naukowo-badawczej w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie, inżynierii lądowej i transportu oraz prowadzaniu badań, w celu doskonalenia istniejących i poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie szkolenia i użycia SZ.

– Pragnę podziękować za zaproszenie do Akademii Wojsk Lądowych i zaangażowanie w naszą wspólną inicjatywę, z korzyścią dla całych Sił Zbrojnych – powiedział płk Jarosław Mokrzycki.

Rektor-Komendant AWL przyznał, że wszystkie inicjatywy służące podniesieniu bezpieczeństwa Polski zasługują na uznanie i zaangażowanie społeczności AWL.

– Wspólne przedsięwzięcia, których celem jest podniesienie jakości Sił Zbrojnych RP, dzięki nowoczesnym formom edukacji przyszłych oficerów będziemy wspierać w Akademii Liderów – dodał gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

Porozumienie pozwoli stronom na wymianę doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji zadań statutowych związanych z realizacją procesu szkolenia i kształcenia Sił Zbrojnych RP, jak również z operacji prowadzonych poza granicami kraju. Celem Podpisanego porozumienia jest również praca na rzecz rozwoju koncepcji oraz eksperymentowania w zakresie nowych rozwiązań szkoleniowych w tym: koncepcji form i metod oraz zasad i procedur szkolenia dowództw, sztabów i wojsk.

***

Z cyklem wykładów do Akademii Wojsk Lądowych przybyli oficerowie z Centrum Doktryn i Szkolenia SZ. Prelekcje na temat: „Dowódca jako kluczowy użytkownik systemu wykorzystania doświadczeń”, „System wymiany doświadczeń jako narzędzie kierownika ćwiczenia” oraz „ Wykorzystanie omówienia po wykonaniu działania (After Action Review) w działaniach SZ RP wygłosił płk dr Andrzej Lis, szef Oddziału Wykorzystania Doświadczeń. Wykład pt. „Zasadnicze aspekty funkcjonowania standaryzacji operacyjnej SZ RP w świetle aktualnie obowiązujących regulacji formalno-prawnych” przedstawił w swoim wystąpieniu szef Oddziału Doktryn i Regulaminów WL, płk Cezary Bazak.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Wiesław Borsuk

 

Back to top