WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


Górski Ośrodek Szkoleniowy Akademii Wojsk Lądowych gości przez tydzień uczestników kursu doskonalącego rozwijającego kompetencje przywódcze dowódców pododdziałów. W trakcie kursu wszyscy żołnierze zostali poddani innowacyjnej skaningowej diagnostyce termoregulacyjnej.

Rozwijanie kompetencji przywódczych to temat kursu, który po raz drugi realizowany jest przez Akademię Wojsk Lądowych, dla żołnierzy, w ramach szkolenia kursowego będącego w ofercie AWL. W dniach 01-05 kwietnia br., w Górskim Ośrodku Szkoleniowy „Wysoki Kamień”, dwunastu oficerów będących dowódcami plutonów oraz instruktorami Centrum Szkolenia WOT doskonali umiejętności budowania zespołu, podejmowania decyzji pod presją czasu, efektywnej komunikacji oraz skutecznego współdziałania.

Uczestnicy kursu przez 5 dni mają okazję doskonalić umiejętności praktyczne i teoretyczne niezbędne w działaniu prawdziwego lidera. Organizatorzy kursu z Zakładu Przywództwa AWL przygotowali szereg zadań, realizowanych w ramach zajęć praktycznych oraz warsztatów ukierunkowanych na doskonalenie umiejętności optymalnego wykorzystania kompetencji podwładnych żołnierzy do realizowania złożonych zadań, wymagających zindywidualizowanego podejścia do sprawowania ról zespołowych, eliminowania stresu i niepewności w dowodzeniu oraz skutecznego motywowania zespołów do działań w trudnych warunkach.

W trakcie całego kursu, słuchacze poddawani są różnego rodzaju oddziaływaniom fizycznym, psychicznym oraz informacyjnym, pod kątem doskonalenia procesu decyzyjnego.

– Podczas kursu zwracamy szczególną uwagę na wykorzystanie nowoczesnych technik tzw. „empowermentu”, umożliwiających wyzwalanie potencjału u podwładnych żołnierzy, wykorzystując ich indywidualne kompetencje, kreatywność i motywację oraz ukierunkowując je na osiąganie skutecznych wyników. W jego trakcie żołnierze poddawani są próbie wyzwolenia własnych kompetencji miękkich, budowania świadomości roli lidera w zespole, ale również szlifują zdobytą wiedzę podczas szkolenia praktycznego – mówił kierownik Zakładu Przywództwa AWL mjr Piotr Pietrakowski.

Po raz pierwszy do diagnozy kursantów wykorzystano nowoczesną technologię w postaci termo skanera STRD (Skaningowa Diagnostyka Termoregulacyjna), który pozwala określić profil badanego kursanta w zakresie posiadanych przez niego predyspozycji i kompetencji przywódczych. Jest to urządzenie będące na wyposażeniu budowanego w Akademii Wojsk Lądowych laboratorium przywództwa. Pierwsze badanie przeprowadzone na początku kursu pozwoliło określić niedomagania jednostki i grupy szkolonych. Dzięki temu dopasowano profil zadań dla kursantów. Na zakończenie ponownie przeprowadzona zostanie diagnostyka przy użyciu termo skanera w celu sprawdzenia efektów szkolenia.

Na zakończenie kursu, uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w nim wraz z wykazem realizowanych zagadnień. Dostępne dla nich będą również wyniki diagnozy przeprowadzonej przy pomocy termo skanera.


 

Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top