WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W dniu 09.04.2019 r. słuchacze kursu doskonalącego 8250037 ,,Organizacja kierowania ruchem wojsk’’ realizowanego przez Katedrę Logistyki AWL gościli w obiektach szkoleniowych 2 kompanii regulacji ruchu w Oleśnicy.

Tematem zajęć było praktyczne działanie krr w systemie zabezpieczenia przemieszczania wojsk po wyznaczonych Centralnych Drogach Samochodowych. Część praktyczna zajęć poprzedzona została omówieniem struktury organizacyjnej, zadań jednostki oraz przedstawiony został rys historyczny 2 kompanii regulacji ruchu. Kolejnym punktem zajęć było omówienie systemu dowodzenia i łączności oraz pokaz rozwiniętych elementów systemu dowodzenia i kierowania ruchem wojsk w postaci Punktów Kierowania Ruchem (PktKR) oraz Stałych i Ruchomych Posterunków Regulacji Ruchu (SPRR i RPRR). Podczas zajęć zademonstrowany został między innymi wykorzystywany w SZ RP do monitorowania rzeczywistego położenia wojsk Teleinformatyczny System Monitorowania Położenia Wojsk  SI KONWÓJ.

Jednym z najważniejszych elementów pokazu była prezentacja sposobu działania wydzielonego ze struktury kompanii zespołu pilotującego, od momentu przyjęcia pojazdu do pilotowania, poprzez dokonanie praktycznych pomiarów oraz rekonesans trasy przejazdu. Zajęcia stanowiły również okazję do wymiany licznych doświadczeń i poglądów z zakresu omawianej problematyki stanowiąc cenne uzupełnienie wiedzy przekazanej podczas zajęć teoretycznych.


Autor: ppor. Anna ZIĘCINA
Zdjęcia: por. Katarzyna ORZECHOWSKA

 

Back to top