WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W dniu 3.04.2019 r. pracownicy, studenci i słuchacze Wydziału Zarządzania mieli przyjemność uczestniczenia w wykładzie gościnnym Pani dr Agnieszki Tubis nt. „Zarządzanie ryzykiem w transporcie operacyjnym”.

Agnieszka Tubis jest pracownikiem Katedry Eksploatacji Systemów Logistycznych, Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych na Politechnice Wrocławskiej. Zajmuje się tematyką projektowania i usprawniania systemów transportowych oraz procesów logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa (zaopatrzenie, dystrybucja, gospodarka magazynowa, controlling logistyczny), jak również kształtowania i zarządzania łańcuchami dostaw.  Jest autorką kilkudziesięciu artykułów dotyczących powyższych zagadnień oraz współautorką książek „Logistyka w przedsiębiorstwie”, „Logistyka. Teoria i praktyka”, „Zarządzanie procesami logistycznymi”, „Controlling i rachunkowość zarządcza”, "Systemy MRP/ERP", „Rozpoznawanie, prognozowanie i monitorowanie zagrożeń w transporcie”. Brała udział w projektach doradczych dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych z sektora FMCG, branży budowlanej, motoryzacyjnej, instalatorskiej, meblarskiej, zbrojeniowej, obuwniczej oraz AGD, jak również przedsiębiorstw usługowych z sektora energetycznego oraz transportu drogowego. Prowadzi projekty badawcze w obszarze logistyki i transportu. Realizuje pomiary badawcze dotyczące sektora TSL, prowadzone na zlecenie władz samorządowych. Jest czterokrotną laureatką programu „Mozart”, ukierunkowanego na partnerstwo nauki i biznesu, którego celem jest umożliwienie wrocławskim przedsiębiorstwom dostępu do intelektualnego potencjału naukowców.

Uczestnicy wykładu mieli okazję poznania w jaki sposób ewaluowało zainteresowanie społeczeństwa analizą ryzyka wraz z rozwojem technologii. Wzrost zainteresowania ryzykiem, który rozpoczął się w połowie lat 90. XX wieku przypisywany jest wielu czynnikom. Jedną
z racjonalnych, ekonomicznych perspektyw była zmiana środowiska konkurencyjnego,
z tendencją do większych zawirowań i złożoności. Wykład był zobrazowany szeregiem praktycznych implementacji omawianych tez, realizowanych przez  Panią doktor w pracach naukowo-badawczych.

Wystąpienie spotkało się z bardzo ciepłym odbiorem zgromadzonej publiczności, co zaowocowało szeregiem pytań po prelegentki po zakończonym wykładzie.

 

 

Back to top