WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W dniach 13-16.05.2019 r. delegacja AWL w składzie mjr Wiktor Biernikowicz oraz mjr Jacek Ryczyński, reprezentujący Katedrę Logistyki, przebywali w Movement Coordination Centre Europe (MCCE) z siedzibą w Eindhoven w Holandii.

Wizyta była efektem współpracy jaka zawiązana została podczas zorganizowanej wspólnie w ubiegłym roku w Krakowie konferencji międzynarodowej Combat Logistics 2018. W trakcie wizyty przedstawione zostały szczegółowe zadania oraz misja powołanej w 2007 r. struktury, która zrzesza dzisiaj 28 państw członkowskich NATO oraz UE. Kompetencje poszczególnych komórek odpowiedzialnych za koordynację i optymalizację zadań transportowych na rzecz państw członkowskich, spośród których do najważniejszych zaliczyć należy między innymi wykorzystanie środków transportu lotniczego, morskiego, usług tankowania w powietrzu oraz przewozów lądowych i żeglugi śródlądowej omówione zostały przez szefów poszczególnych sekcji. Podczas dyskusji przedstawione zostały zadania i wyzwania związane z zabezpieczeniem ćwiczeń międzynarodowych organizowanych również na terytorium RP, takich jak: Sabre Strike, Noble Jump 2019 czy też planowane w przyszłym roku DEFENDER-20.

Przedstawiciele MCCE wyrazili również zainteresowanie dalszą współpracą z AWL na płaszczyźnie dydaktycznej oraz naukowej w postaci realizacji wspólnych projektów badawczych dotyczących transportu wojskowego.


Tekst i Zdjęcia: AWL

 

Back to top