WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W dniu 23.05.2019 r. na Wydziale Zarządzania w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyła się Ogólnopolska studencka konferencja naukowa zatytułowana: „Walki Polskich Żołnierzy w Obronie Granic w 1939 roku”.

Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, wspierały go natomiast inne polskie ośrodki naukowe takie jak: Lotnicza Akademia Wojskowa (Dęblin), Wojskowa Akademia Techniczna (Warszawa), Akademia Marynarki Wojennej (Gdynia), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet we Wrocławiu.

Konferencję otworzyli Rektor Komendant płk dr inż. Jacek Narloch oraz Dziekan Wydziału Zarządzania i zarazem Prodziekan ds. studenckich ppłk. dr Józef Ledzianowski. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Marcin Paluch reprezentujący Lotniczą Akademię Wojskową.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Wydziału Zarządzania, Dyrektor Instytutu Zarządzania dr hab. Norbert Świętochowski oraz prof. Ryszard Kałużny. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele ośrodków naukowych takich jak:

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa
 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Akademia Marynarki Wojennej

Tematyka referatów dotyczyła zagadnień skoncentrowanych wokół tematyki związanej  z przebiegiem Kampanii wrześniowej w 1939 roku. W ramach obrad poruszone zostały problemy  takie jak:

 • Przyczyny wybuchu II Wojny Światowej;
 • Przebieg Kampanii wrześniowej na zachodniej granicy państwa;
 • Zbrodnie wojenne popełnione przez najeźdźców w 1939 r.;
 • Walki Korpusu Ochrony Pogranicza na wschodzie kraju
 • Tło historyczno-polityczne wydarzeń z 1939 r.;
 • Życie codzienne żołnierzy polskich sił zbrojnych;
 • Walka i martyrologia żołnierza polskiego w latach 1939 -1945 r.;
 • Współczesne formy pamięci wydarzeń historycznych okresu 1939-1945 r.;
 • Społeczne aspekty II Wojny Światowej;

Ogólnopolska studencka konferencja naukowa zatytułowana: „Walki Polskich Żołnierzy w Obronie Granic w 1939 roku” była okazją do wymiany poglądów naukowych, zacieśnienia współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi ośrodkami naukowymi, popularyzacji nauki, wsparcia merytorycznego dla młodzieży w ich indywidualnych dążeniach do poszerzania wiedzy z zakresu historii oraz pracach badawczych.

Dla słuchaczy studiów cywilnych oraz wojskowych konferencja była okazją do pogłębienia zainteresowań z dziedziny historii zwłaszcza w obszarze metodologii oraz okresu pomiędzy 1939-1945 r. Działania popularyzujące historię, zgodnie z myślą organizatorów przedsięwzięcia miały za zadanie wpływać na pogłębianie wiedzy na temat ojczyzny, wspierać postawy patriotyczne oraz przysłużyć się w budowaniu tożsamości narodowej wśród młodzieży.

Głównym celem zorganizowanego przedsięwzięcia naukowego było możliwe jak największe zainteresowanie młodych słuchaczy, w których organizatorzy dostrzegają potencjał dla dalszego rozwoju podobnych inicjatyw oraz chęć podjęcia samodzielnej pracy badawczej w przyszłości.


Tekst: dr Justyna Małysiak

Zdjęcia: Kacper Olejniczak

 

Back to top