WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W dniach 16 - 17 maja br. w Pałacu Wojanów odbyła się VII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dylematy Współczesnego Zarządzania”. Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencję otworzyła Prodziekan ds. naukowych Wydziału Zarządzania dr hab. Marta Wincewicz-Bosy, a wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Ryszard Janikowski.

W Konferencji brali udział: Dziekan Wydziału Zarządzania ppłk dr Józef Ledzianowski oraz Dyrektor Instytutu Zarządzania ppłk dr Norbert Świętochowski. Wśród prelegentów byli przedstawiciele ośrodków naukowych z całej Polski w tym z:

  • Akademii Sztuki Wojennej
  • Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Lotniczej Akademii Wojskowej
  • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu
  • Wojskowej Akademii Technicznej
  • Politechniki Rzeszowskiej
  • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Tematyka referatów dotyczyła aktualnych zagadnień z dziedziny zarządzania, między innymi takich jak przywództwo, dowodzenie, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne, społeczna odpowiedzialność biznesu, współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

Podczas drugiego dnia szansę na zaprezentowanie swoich koncepcji rozwoju naukowego mieli młodzi naukowcy dla których udział w konferencji to możliwość zdobycia cennych rekomendacji od doświadczonych naukowców.

Konferencję zakończył oraz podziękował za udział Dziekan Wydziału Zarządzania.

VII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy Współczesnego Zarządzania” była okazją do wymiany poglądów naukowych i doświadczenia zawodowego, jak i zacieśnienia współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi ośrodkami naukowymi.


Tekst i zdjęcia: mgr Anna Dymowska

 

Back to top