WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W auli Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej, 18 czerwca br., odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”. Spotkanie zgromadziło blisko 130 uczestników reprezentujących najważniejsze instytucje związane z funkcjonowaniem i rozwojem logistyki w polskim wojsku.

Konferencja jest wynikiem inicjatywy podjętej, po raz pierwszy w historii Sił Zbrojnych RP, przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie dotyczącej opracowania publikacji pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”.

Do współpracy przy tym projekcie zaproszono następujące jednostki wojskowych uczelni wyższych: Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej. Raport opracowywany był przy współudziale Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Głównym celem opracowanego dokumentu było dokonanie oceny stanu obecnego oraz określenie kierunków rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, który powitał zaproszonych gości i wyraził zadowolenie z możliwości spotkania i prowadzenia wnikliwych dyskusji w tak wyjątkowym gronie. Następnie głos zabrał zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. dyw. Krzysztof Król, który podkreślił wagę przygotowanego dokumentu ze względu na aktualne potrzeby Sił Zbrojnych i konieczność zapewnienia ciągłości prowadzenia działań, dostrzeganą zarówno z perspektywy Sztabu Generalnego, jak i NATO.

Generał podziękował także wszystkim uczelniom za podjęcie trudu opracowania pierwszego takiego raportu, który ukazał, w jaki sposób aktualnie funkcjonuje system logistyczny SZ RP. Do podziękowań dołączył także szef Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk dr inż. Robert Woźniak. Zwrócił także uwagę na istotę integracji środowiska naukowego uczelni wojskowych, która stanowi fundament dla dalszego rozwoju systemu logistycznego.

Rozpoczynając pierwszy panel konferencyjny, dziekan Jałowiec podkreślił ogromny wkład wszystkich wojskowych uczelni wyższych. Prace powołanego zespołu, który tworzyli specjaliści ds. logistyki – naukowcy i oficerowie Wojska Polskiego – trwały nieprzerwanie od 2017 r., obejmując m.in. spotkania robocze i seminaria naukowe. ‒ Podsumowując prace nad raportem, należy podkreślić, że w tworzenie tego dokumentu zaangażowanych było około 100 osób, które na różnym etapie i w różnym zakresie przyczyniły się do tego, że raport powstał (…). Liczymy na Państwa krytyczne uwagi, ponieważ jest to materiał do dalszej pracy i otwartej dyskusji. Ponadto nic tak nie łączy, jak wspólna praca, dlatego jestem przekonany, że to, co udało nam się dziś osiągnąć, będzie procentowało w przyszłości – dodał.

Następnie przedstawiono wyniki badań prowadzonych w ramach przygotowywanego raportu, które dotyczyły poszczególnych podsystemów i obszarów systemu logistycznego SZ RP. Wystąpienia dotyczyły m.in.: istoty i wymiaru systemu logistycznego, podsystemu materiałowego, technicznego, transportu i ruchu wojsk, infrastruktury wojskowej, medycznego, a także obszaru wsparcia państwa-gospodarza, logistyki kontraktowej i rozwoju kadr korpusu osobowego logistyki.

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych ekspertów na temat kierunków rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z wydziałową tradycją podczas konferencji zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie grupowe.

***

W skład Komitetu Honorowego Krajowej Konferencji Naukowej weszli:

  • gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz (ASzWoj),
  • gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek (WAT),
  • gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka (AWL),
  • kontradm.. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht (AMW),
  • gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk (LAW),
  • płk dr inż. Robert Woźniak (SG WP).

Pracom Komitetu Naukowego przewodniczył płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, natomiast przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był ppłk dr inż. Dariusz Grala.

Patronat medialny nad Krajową Konferencją Naukową „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019” sprawowali: Defence24 i Polska-Zbrojna.

Wsparciem dla Organizatorów konferencji byli członkowie Koła Naukowego Studentów Logistyki Akademii Sztuki Wojennej działającego przy Instytucie Logistyki WZiD ASzWoj.


Tekst: AWL
Zdjęcia: AWL

 

Back to top