WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


25 czerwca br. w murach Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbył się wykład z pokazem zorganizowany dla pracowników naukowych oraz wojskowych i cywilnych studentów kierunku Logistyka, a także słuchaczy kursów realizowanych przez Katedrę Logistyki.

Przedmiotowe przedsięwzięcie umożliwiło zgromadzonym zapoznanie się ze strukturą organizacyjną, zadaniami WOBW, aktualnie prowadzonymi pracami rozwojowymi, zagadnieniami związanymi z oceną zgodności oraz procesem certyfikacji i bieżącymi projektami ośrodków, które reprezentowane były odpowiednio przez niżej wymienione osoby funkcyjne:

  1. Wojskowy Ośrodek Badawczo Wdrożeniowy Służby Żywnościowej – zastępca komendanta Pan ppłk Adam NOWOSAD,
  2. Wojskowy Ośrodek Badawczo Wdrożeniowy Służby Mundurowej – zastępca komendanta Pan ppłk Krzysztof GACZYŃSKI.

Wykłady były połączone z praktycznym pokazem nowych racji żywnościowych (np. tropikalnej) oraz ostatnio wprowadzonych/zmodyfikowanych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW) dla żołnierzy SZ. Dzięki obecności specjalistki ds. żywienia omówione zostały również najnowsze trendy pojawiające się w projektowaniu nowoczesnej żywności dla potrzeb wojska. W dalszej części słuchacze mieli okazję zadać wiele pytań dotyczących funkcjonowania ośrodków oraz realizowanych projektów, a także obejrzeć z bliska i przymierzyć nowe wzory umundurowania.


 

Tekst: AWL
Zdjęcia: AWL

 

Back to top