WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


Dnia 5 lipca 2019 r. odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Wydział Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu we współpracy z Zakładem Podatków i Ceł Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczno-finansowe państwa. Problem luki w podatku VAT”.

W seminarium wzięło udział ponad 60 osób, w tym wicewojewoda dolnośląski p. Paweł Kamiński, dyrektor Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi p. dr Paweł Gajewski oraz kierownik Zakładu Podatków i Ceł IEEF w Łodzi p. dr hab. Mariusz Golecki, przedstawiciel Ministerstwa Finansów p. mgr Damian Grzelka, przedstawiciele Naczelnej Izby Kontroli p. dr hab. Zbysław Dobrowolski i p. mgr Radosław Kujawiński, a także przedstawiciele licznych placówek naukowych – m. in. Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytetu Łódzkiego oraz PWSZ w Wałbrzychu.

Ponadto w seminarium wzięli udział przedstawiciele Regionalnych Izb Obrachunkowych w Kielcach, Wrocławiu i Opolu. W trakcie seminarium, gdzie dyskutowano o znaczeniu luki w podatku VAT dla bezpieczeństwa ekonomiczno-finansowego kraju, przedstawiciele Ministerstwa Finansów przedstawili funkcjonujące rozwiązania w tej kwestii, zaś praktycy oraz przedstawiciele ośrodków naukowych nowe propozycje oraz możliwe usprawnienia tych już istniejących. Podczas seminarium podpisano także umowę o współpracy z Instytutem Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.


 

Back to top