WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W dniach 23-27 września 2019 r. wykładowcy Katedry Logistyki Akademii Wojsk Lądowych: major Witold Kwaśniak oraz kapitan Robert Kocur uczestniczyli w ćwiczeniu taktyczno – logistycznym 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pod kryptonimem AMETYST-19.

Ćwiczenie to  miało sprawdzić i potwierdzić gotowość pododdziałów brygady do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem.

Ćwiczeniem kierował dowódca brygady pułkownik Szymon Lepiarz, a głównymi ćwiczącymi byli żołnierze z 1 batalionu logistycznego, 55 Batalionu Remontowego i 82 Batalionu Ewakuacji Sprzętu z Oleśnicy.

Nasi oficerowie w trybie 24 godzinnym realizowali zadania w składzie Kierownictwa Ćwiczenia w Zespole  Analizy, Oceny i Omówienia ćwiczenia.

W trakcie ćwiczenia wykładowcy Katedry Logistyki mogli szczegółowo zapoznać się z przeznaczeniem oraz zadanymi realizowanymi przez 10 Brygadę Logistyczną.  Mieli możliwość sprawdzenia profesjonalnego podejścia przez żołnierzy brygady do realizacji zadań logistycznych, w tym: organizacji transportu sprzętu, przyjmowania, magazynowania i zaopatrzenia walczących wojsk w środki materiałowe, szczególnie w żywność, wodę, paliwo i amunicję. Sprawdzono również w warunkach polowych wykonywanie naprawy pojazdów, zarówno kołowych jak i gąsienicowych

Na zakończenie ćwiczenia dowódca 10 Brygady Logistycznej pułkownik Szymon Lepiarz z satysfakcją stwierdził, iż osiągnięte zostały wszystkie założone cele szkoleniowe przy jednoczesnym zachowaniu warunków bezpieczeństwa. Podziękował także przedstawicielom Akademii Wojsk Lądowych za udział w tak ważnym przedsięwzięciu Brygady, wyraził jednocześnie nadzieję na dalszą współpracę 10 Brygady Logistycznej z kadrą Katedry Logistyki oraz podchorążymi i słuchaczami Akademii Wojsk Lądowych podczas realizacji kolejnych zamierzeń szkoleniowych.


 

Tekst: kpt. Robert KOCUR

Zdjęcia: kpt. Piotr PŁUCIENNIK

 

Back to top