WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


Cyberbezpieczeństwo jest ważnym hasłem nie tylko dla środowiska komercyjnego IT, ale z każdym kolejnym rokiem nabiera coraz większego znaczenia dla środowiska wojskowego.

W dniach 25-29.11.2019 roku w siedzibie IBM X-Force Command Center we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja warsztatów w zakresie cyberbezpieczeństwa, skierowana do resortu obrony narodowej, w której udział wzięło ośmiu podchorążych Akademii Wojsk Lądowych.

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznali się z metodyką Design Thinking wykorzystywaną w budowaniu rozwiązań IT w oparciu o uporządkowaną analizę potrzeb, wymagań i oczekiwań przyszłego użytkownika produktów technologii informacyjnych. Podchorążowie w ramach powołanych zespołów definiowali problemy do rozwiązania posługując się technikami re-framingu, mapowania zagadnień w osi kosztów i efektów. W procesie burzy mózgów kreowali potencjalne rozwiązania oraz budowali prototypy modeli.  

Drugim obszarem szkolenia były interaktywne warsztaty poświęcone zagadnieniom z zakresu cyberbezpieczeństwa,  największym zagrożeniom i sposobom zabezpieczania się przed nimi, zagadnieniom inżynierii społecznej i technik manipulacji, zagrożeniom wynikającym z użytkowania komercyjnej elektroniki i wykorzystywania mediów społecznościowych, jak również zarządzaniu bezpieczeństwem informacji w organizacji, analizie wybranych studiów przypadku, ocenie podejmowanych metod działania i analizie wybranych rozwiązań.

Kolejnym punktem szkolenia było praktyczne zapoznanie z system monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego klasy SIEM - IBM Security QRadar. Wykorzystując oferowane przez system zaawansowane reguły korelacji, używane do szukania wzorców zdarzeń charakterystycznych dla ataku, podchorążowie monitorowali przepływy sieciowe oraz aktywność użytkowników sieci w celu wykrycia zagrożeń i zaistniałych incydentów w dedykowanej na potrzeby szkolenia sieci informatycznej.

Warsztaty zakończone zostały wręczeniem uczestnikom certyfikatów przez: dyrektora centrum innowacji IBM w Katowicach i Wrocławiu Zbigniewa Traczyka, dyrektora IBM X-Force Command Center we Wrocławiu Adama Przybylaka oraz prodziekana ds. dydaktycznych AWL ppłk. dr. Mikołaja Kuglera.

Dyrektor Zbigniew Traczyk w posumowaniu warsztatów wyraził swoje uznanie dla zaangażowania podchorążych oraz osiągniętych przez nich wyników podczas szkolenia.


tekst: mgr inż. Tomasz Ujma

zdjęcia: AWL

 

Back to top