WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


W dniach 11-15 maja 2020 r. w 10. Brygadzie Logistycznej odbyło się szkolenie podchorążych I roku studiów II stopnia grupy osobowej materiałowej.

Podchorążowie zapoznani zostali ze strukturą organizacyjną, zadaniami i możliwościami wykonawczymi pododdziałów logistycznych Brygady. Szczegółowo omówione zostały zadania w zakresie zaopatrywania Polskich Kontyngentów Wojskowych realizowanych przez Narodowy Element Wsparcia. Swoimi doświadczeniami oraz wiedzą i spostrzeżeniami podzielili się Dowódcy NSE (National Support Element), którzy realizowali zadania w ramach zabezpieczenia PKW Afganistan i Rumunia. W części dynamicznej zajęć specjaliści z Mobilnego Lotniczego Modułu Przeładunkowego zademonstrowali słuchaczom sposoby przygotowania ładunków do transportu lotniczego, morskiego i kołowego oraz załadunek kontenera 20-stopowego z wykorzystaniem sprzętu przeładunkowego. Podchorążowie uczestniczyli w załadunku wózka widłowego „Mamut” na zestaw niskopodwoziowy oraz jego prawidłowe zabezpieczenie na czas transportu. Ponadto realizowane były również zajęcia dobowe związane z wykorzystaniem czołówki materiałowej mającej na celu pobieranie środków klasy III oraz V z BPZ (brygadowych punktów zaopatrzenia) oraz przemieszczenie się z pobranymi  środkami materiałowymi do bpz w warunkach oddziaływania przeciwnika wspieranego przez  GDR (grupy dywersyjno-rozpoznawcze).

Szkolenie miało na celu zapoznać podchorążych z realiami funkcjonowania pododdziałów logistycznych w warunkach bojowych.


tekst: kpt. Grzegorz Witkowski

zdjęcia: kpt. Piotr Płuciennik

 

Back to top