WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE


7 marca 2015 r. w ramach Dnia Otwartego w Sportowej Szkole Podstawowej nr 72 im. Władka Zarembowicza we Wrocławiu członkowie Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego przygotowali dla uczniów i rodziców pokazy i ćwiczenia pt. „Ratujemy życie", których celem była nauka prostych elementów związanych z algorytmem postępowania z poszkodowanym (bezpieczeństwo, wykonanie telefonu) oraz umiejętność wykonywania zabiegów BLS i WBLS.

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez czworga członków koła: Radosława Szlachcica, Adriana Kłuska (studenci cywilni), Martę Borowską i Katarzynę Obarską (studenci wojskowi). 

Studenci przekazywali teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu pomocy przedmedycznej. Ze względu na wiek uczestników opracowany algorytm postępowania z osobą poszkodowaną został uproszczony, zawierając najistotniejsze elementy. Zasady postępowania opierały się na przygotowaniu dzieci do odpowiedniej ich reakcji w razie wypadku (natychmiastowa pomoc) ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo zarówno własne, jak i poszkodowanych.

Kolejnym etapem była nauka sprawdzenia funkcji życiowych ( przytomność) u poszkodowanego oraz podkreślenie konieczności wykonania telefonu po pomoc medyczną i ostatecznie podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzieci bardzo szybko chłonęły przekazywaną im wiedzę i skupiały się na praktycznych ćwiczeniach na fantomie, który realistycznie wprowadzał w sytuację zagrożenia życia, angażując rodziców i dzieci do ćwiczeń. Rodzice uczniów biorących udział w szkoleniu wyrazili uznanie dla prowadzących i podkreślili konieczność prowadzenia takich działań w szkołach.

To dopiero początek serii przedsięwzięć, jakich podjęli się członkowie koła pod kierunkiem opiekuna dr Beaty Zysiak-Christ. Kolejne inicjatywy już w kwietniu.

Opiekun koła
dr Beata Zysiak-Christ

 

Back to top