SAMORZĄD STUDENCKI   


W dniach 11 – 14.05.2017 r. odbył się XXVII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych reprezentowali członkowie Rady Samorządu Studenckiego: Klaudia Mulka oraz Aleksandra Rzepecka.

Na zjeździe pojawili się również przedstawiciele pozostałych zrzeszonych uczelni, tzn.:

  • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
  • Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
  • Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,
  • Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
  • Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie,
  • Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Na spotkaniu tym obecny był również pełnomocnik ds. kształcenia zawodowego w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który chętnie dzielił się swoim doświadczeniem oraz udzielał wielu ważnych wskazówek.

W czasie tego czterodniowego pobytu na terenie Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się panele, które pozwoliły na przedyskutowanie pewnych kwestii, m.in. organizacji Ogólnopolskiego Balu Uczelni Mundurowych, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Wojskowych oraz Pucharu Rektorów. Poruszona została również sprawa odznaki oraz regulaminu jej przyznawania.

Uczestniczy zjazdu mieli możliwość zwiedzenia Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej. Zostali oni zapoznani z historią tej Uczelni oraz mogli zobaczyć najważniejsze nagrody zdobyte przez tą Szkołę.

Głównym punktem tego zjazdu było spotkanie członków Komisji z władzami Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas tego zebrania, przewodniczący KUM-u przedstawił historię oraz dotychczasowe osiągnięcia Komisji. Na dodatek zaprezentował plan działania na przyszłe miesiące do realizacji. Istotnym faktem jest to, że władze WAT wyraziły chęć podjęcia współpracy z Komisją.

Podczas zjazdu odbyły się również dwa szkolenia z przedstawicielem Skutecznego Samorządu. Pierwszy z nich dotyczył tematyki dress code’u u osób cywilnych jak również wojskowych. W ten sposób została podkreślona waga prezentacji munduru wojskowego reprezentującego Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polski oraz odpowiedzialność żołnierzy względem jego prawidłowego noszenia.

Na drugim szkoleniu zebrani delegaci uczyli pisania propozycji sponsoringowych. Pisma te pozwalają nie tylko Komisji, ale również Samorządom uczelni na pozyskanie środków wykorzystywanych do organizacji różnych przedsięwzięć.

Podczas owocnych obrad mających miejsce podczas XXVII Zjazdu Komisji Uczelni Mundurowych, przedstawiciele Samorządów Studenckich mogli podzielić się doświadczeniami jakie zdobyli na swoich uczelniach oraz wymienić się spostrzeżeniami na dane tematy.


 

 

Back to top