SAMORZĄD STUDENCKI   


W dniach 26-29 października we Wrocławiu odbywała się Sesja Robocza Forum Uczelni Technicznych, którego gospodarzem był Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej.

W tym czasie spotkali się Delegaci 28 uczelni technicznych z całej Polski, aby dyskutować o problemach, wymienić doświadczenia czy zacieśnić współpracę między samorządami studenckimi.

W czasie Forum Delegaci mogli zapoznać się z historią Politechniki oraz bazą dydaktyczną. Następnie wzięli udział w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa w sieci czy pozyskiwania funduszy w ramach samorządów.

Przedstawiono także podsumowanie projektów realizowanych podczas wakacji oraz bieżący plan działania Forum.

Na Radzie Starszych z kolei omawiane były poprawki do Statutu oraz Ordynacji Wyborczej FUT, podczas których wywiązała się gorąca dyskusja Można zatem wnioskować, że życie studenckie każdej uczelni jest jej ważnym elementem a także to, że głos każdej z nich ma istotne znaczenie dla Forum Uczelni Technicznych!

Doświadczeni Delegaci wymienili się również spostrzeżeniami na temat spraw związanych ze środowiskiem studenckim m.in. dotyczących strony socjalnej, ale także wpływu Braci Studenckiej na realizowane programy kształcenia!

Dziękujemy Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej za gościnę!


zdjęcia: Karolina KOZIEŁ

Marcin ZIELIŃSKI

 

Back to top