SAMORZĄD STUDENCKI   


W dniach 24 – 26.11.2017 r. odbył się XXIV Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich w Warszawie. Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki reprezentowali członkowie Rady Samorządu Studenckiego.

Na Konwencie pojawili się również przedstawiciele pozostałych uczelni i szkół wyższych w Polsce. Głównym celem tego wydarzenia było podzielenie się swoimi doświadczeniami z działalności w samorządzie studenckim jak również podniesienie swoich umiejętności dzięki zorganizowanym szkoleniom, m.in. dotyczących skutecznych negocjacji.

Podczas Konwentu odbył się również panel dyskusyjny, podczas którego zaproszeni goście (m.in. przedstawiciele niektórych ugrupowań politycznych oraz Przewodniczący Parlamentu Studentów RP) odpowiadali na pytania dotyczące „Perspektyw i wyzwań młodego pokolenia”. Program Konwentu obfitował również w spotkania z firmami, które chętnie współpracują z samorządami studenckimi w całej Polsce. Głównym punktem Konwentu była V Gala Nagród Środowiska Studenckiego „ProJuvenes”, podczas której obecny był dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ostatnim punktem Konwentu było IX Posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, na którym Przewodniczący Parlamentu Studentów RP przedstawił sprawozdanie z działalności. Głos również zabrali przedstawiciele poszczególnych komisji branżowych oraz członkowie samorządów studenckich.

Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich w Warszawie obfitował w ożywione dyskusje dotyczące istotnych kwestii dla życia studenckiego. Był to czas na porównanie doświadczeń przedstawicieli Samorządów Studenckich oraz nabycie nowych umiejętności, które pomogą ulepszyć funkcjonowanie każdego samorządu studenckiego.


 

Back to top