PZW "PIECHUR"  


Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że dużymi krokami postępują prace związane z przygotowaniem łowiska do sezonu wędkarskiego 2016 na użytkowanym przez nas akwenie w miejscowości Cienin. Naprawione zostały stanowiska oraz zbudowano nowe umożliwiające spokojne i bezpieczne zasiadanie nad wodą. W minionym tygodniu oznaczono teren (tablice ostrzegawcze i informacyjne), przycięto zakrzaczenia i usunięto znaczną ilość zalegających na terenie odpadów. Usunięto również częściowo złamane i powalone konary drzew. W najbliższych planach odnoście dodatkowych prac znajduje się poprawa drogi dojazdowej jak i dalsze czyszczenie terenu (odpady, śmieci).

Do wszystkich, którzy zaczęli już sezon wędkarski kierujemy więc prośbę o pomoc w utrzymaniu czystości jak i również apelujemy o wzajemną kontrolę.

Na użytkowanym przez nas terenie został niestety zniszczony szlaban wjazdowy od drogi głównej. Jego naprawa nastąpi w najbliższym czasie i dlatego nie ma na razie możliwości jego zamykania, za które wszystkim serdecznie dziękujemy.

Osoby, które dopytują o pierwsze tegoroczne majowe zawody (I tura - rzeka Odra) uspakajamy i informujemy, że obszerna informacja w tym temacie będzie podana do wiadomości po ustaleniu konkretnych wytycznych.

                                                                                                                     Zarząd Koła

 

Back to top